LEGIONOWO. Uchwała nieważna

2015-10-20 2:01:32

Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Legionowo ws. skargi mieszkańca na działania prezydenta miasta Legionowo. Chodziło o realizację „Miasteczka rowerowego na osiedlu Jagiellońska” w ramach tzw. inicjatywy lokalnej.
Skarga mieszkańca dotyczyła naruszenia przez prezydenta miasta Legionowo przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przy realizacji inicjatywy lokalnej pod nazwą „Miasteczko ruchu drogowego na osiedlu Jagiellońska”.

Czyja inicjatywa
Według mieszkańca, który wystosował skargę, wniosek, który uzyskał akceptację prezydenta, złożyła Beata Woźniak, miejska radna z klubu Porozumienie Prezydenckie, jednocześnie pracowniczka spółdzielni (SML-W), a prawdziwym inicjatorem tego pomysłu był zarząd SML-W. Działka, na której miałoby powstać miasteczko jest również w użytkowaniu spółdzielni. Jednak zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia spółdzielni, działka ta przeznaczona jest na sprzedaż, a więc gmina Legionowo nie może nią swobodnie dysponować. Taki natomiast warunek znajduje się w kryteriach oceny wniosków dotyczących inicjatyw lokalnych. Według mieszkańca istnieje obecnie niebezpieczeństwo, że działka wraz z wybudowanym miasteczkiem rowerowym zostanie przez SML-W sprzedana.

Brak dostępności
Lokalizacja miasteczka w tym miejscu nie spełnia także wymaganego kryterium powszechnej dostępności, ponieważ zgodnie z ustawą, jest prywatną własnością członków spółdzielni. Przy okazji mieszkaniec poinformował radnych, że Minister Infrastruktury i Rozwoju prowadzi przeciwko zarządowi SML-W postępowanie ws. zgodności z prawem uchwał dotyczących lokalizacji miasteczka rowerowego. A także o tym, iż SML-W nie jest organizacją pożytku publicznego ani organizacją pozarządową, dlatego też nie powinna być stroną umowy o realizację takiego zadania jak budowa miasteczka rowerowego.

Uzasadnienie bez uzasadnienia
Rada Miasta Legionowo, złożona w większości ze stronników prezydenta, uznała skargę mieszkańca za bezzasadną. Jak wskazano w uzasadnieniu uchwały, komisja podjęła taką decyzję po wyjaśnieniach prezydenta i jego pracowników. Wojewoda w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym uznał jednak, że „uzasadnienie uchwały Rady Miasta Legionowo nie zawiera w istocie żadnego uzasadnienia faktycznego ani prawnego”. W uzasadnieniu tym nie znalazł się w ogóle zapis, czego skarga dotyczyła oraz jakie argumenty przemawiają za jej negatywnym załatwieniem.

MACIEJ LERMAN

Komentarze

2 komentarze

  1. Jacek odpowiedz

    Po raz kolejny radni miejscy lansują się za pieniadze spółdzielców Pani Wozniak niech płaci za swoje za miasteczko a nie za nasze takich inicjatyw jest wiele. Wystepuje radny/a miejski a płaci faktycznie spółdzielnia czyli my.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *