LEGIONOWO. Ulgi w opłacie za żłobek

2020-04-20 6:32:17

Już od ponad miesiąca z powodu pandemii COVID-19 została zawieszona działalność Żłobka Miejskiego Miejskiego Motylkowy Świat. Tę problemową z wielu względów sytuację, rodzicom dzieci uczęszczających do tej placówki, komplikuje również konieczność uiszczania w pełnej wysokości opłaty stałej. Aby wyjść naprzeciw potrzebom rodziców, ratusz przygotował projekt uchwały przewidującej 50% obniżenie tej kwoty za miesiące kwiecień i maj

Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy dokonali już całościowej wpłaty za kwiecień, po przyjęciu uchwały, otrzymają zwrot nadpłaconej kwoty najdalej do 31 maja 2020 r.

Ci którzy tego jeszcze nie zrobili, od razu będą mogli uiścić należność o 50% mniejszą niż dotychczas. Sytuacja ta dotyczy również beneficjentów Karty Dużej Rodziny. Po zastosowaniu ulgi opłata ta będzie wynosić kolejno 130 zł dla karty 4+ i 182 dla karty 3+.

– Obecna sytuacja jest bardzo trudna dla wielu osób. Firmy zwalniają pracowników lub zamykają swoją działalność. Zatem każda forma pomocy pojedynczej rodzinie może być na wagę złota. Dlatego mimo że gmina i tak ponosi wysokie koszty utrzymania żłobka nie możemy przejść obojętnie wobec potrzeb tej grupy mieszkańców – mówi Piotr Zadrożny.

Dodatkowo rodzice dzieci mogą ubiegać się o udzielenie ulgi w płatnościach w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia należności na raty. Możliwość tę daje Uchwała Rady Miasta Legionowo Nr XXXI/405/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Choć procedura przewidziana przez prawo wymaga złożenia wniosku i obszernego oświadczenia, Barbara Mierzejewska, dyrektor Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat zapewnia, że każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie z największą starannością i zrozumieniem zaistniałej sytuacji. Ponadto pani dyrektor zapowiada już dziś, że jeśli tylko będzie taka potrzeba dyżur wakacyjny zostanie przedłużony do końca sierpnia.

Opłata w miejskim żłobku została uchwalona Uchwałą Rady Miasta Legionowo i jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Obecnie wynosi ona 520 zł.

Źródło: www.Legionowo.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *