LEGIONOWO. Urząd działa – bezrobocie spada

2018-01-06 11:55:45

O ubiegłym oraz tym nadchodzącym roku rozmawialiśmy z Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie, Panią Elżbietą Szczepańską


Konrad Toporowicz: Urząd Pracy ludziom kojarzy się zazwyczaj dosyć źle, a przecież to instytucja, która ma pomagać. Czym to jest spowodowane?

Elżbieta Szczepańska: Od lat walczę ze zmianą postrzegania nie tylko urzędu pracy, ale także ze stereotypami, jakie kojarzone są z osobami bezrobotnymi. Używając sformułowania „pośredniak” piętnujemy przede wszystkim osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Trzeba pamiętać, że sytuacja osób bezrobotnych na rynku pracy bardzo często zależy od innych czynników, nie związanych bezpośrednio z procesami gospodarczymi i popytem na pracę, lecz od czynników osobistych bądź rodzinnych, które blokują osobę przed podejmowaniem aktywności zawodowej. Jako publiczne służby zatrudnienia musimy umieć diagnozować te przyczyny, przewidywać ich skutki i odpowiednio reagować, aby możliwie jak najwcześniej pomóc osobie bezrobotnej odnaleźć się na rynku pracy. W 2017 roku Urząd Pracy oprócz podstawowej działalności realizował dodatkowo pięć programów rynku pracy ukierunkowanych na aktywizację zawodową grup najbardziej oddalonych od rynku pracy i narażonych na długotrwałe bezrobocie, w tym dwa programy finansowane z funduszy europejskich. Ponadto, Urząd Pracy angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, wybiegające poza ustawowe działania, a służące budowaniu partnerstwa lokalnego na rzecz przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia w powiecie.

KT: Jakie sukcesy odniósł Urząd Pracy w mijającym roku?

ES: Urząd Pracy reprezentuje służby społeczne, dlatego naszą misją jest pomaganie innym w zakresie aktywizacji zawodowej. W 2017 roku z działań aktywizacyjnych Urzędu Pracy skorzystało ponad 700 osób. Dzięki naszym działaniom osoby bezrobotne zdobyły doświadczenie zawodowe niezbędne na rynku pracy, podniosły lub zmieniły kwalifikacje zawodowe, otrzymały wsparcie finansowe na samozatrudnienie lub podjęły pracę w ramach subsydiowanego zatrudnienia. Chciałabym podkreślić, że na ten sukces składa się również współpraca z lokalnymi pracodawcami. Na tą chwilę współpracujemy z ponad 500 firmami i za ich zaangażowanie bardzo dziękuję.

KT: Z jakimi problemami boryka się Urząd Pracy?

ES:
Największym problemem naszego powiatu jest specyfika podmiotów gospodarczych, a więc brak dużych zakładów pracy i firm, które mogłyby stworzyć miejsca pracy dla osób o niskich kwalifikacjach, ale również takich, które wchłonęłyby osoby z wyższym wykształceniem. Rynek warszawski jest na tyle atrakcyjny, że znaczna część osób w wieku produkcyjnym poszukuje pracy poza granicami powiatu legionowskiego, co sprawia, że lokalni pracodawcy mają problem ze znalezieniem odpowiedniego pracownika. Przewaga mikro przedsiębiorców na terenie naszego powiatu wymaga od nas współpracy, nie tylko z podmiotami lokalnymi, lecz również z pracodawcami z sąsiednich regionów, w tym z firmami warszawskimi.

KT: Jakie mają państwo plany na przyszły rok żeby skuteczniej pomagać w znalezieniu pracy bezrobotnym? Co z budżetem na przyszły rok, w końcu to od niego zależy w jakim stopniu będzie udzielana pomoc.

ES: W 2017 roku na działania związane z aktywizacją zawodową bezrobotnych mieszkańców powiatu legionowskiego Urząd Pracy pozyskał kwotę 10 594 700 mln zł. Chcemy, aby w 2018 roku poziom wsparcia został utrzymany. W przyszłym roku analogicznie będziemy kontynuować działania ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie samozatrudnienia w ramach udzielanych, bezzwrotnych dotacji na otworzenie własnej działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, a także podnoszenie kwalifikacji pracodawców i ich pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

KT: A jak to jest z bezrobociem w powiecie, zwiększa się a może maleje?

ES: Na koniec listopada 2017 r. stopa bezrobocia dla powiatu legionowskiego wyniosła 7,9%. W stosunku do stycznia 2017 roku nastąpił spadek skali bezrobocia o 3,7 punktu procentowego. Obecnie w rejestrze urzędu pracy pozostaje 2538 osób. To jeden z najniższych wskaźników bezrobocia jaki nastąpił na przestrzeni ostatnich lat. Analizując skalę poziomu bezrobocia w całym województwie mazowieckim, należy podkreślić, iż każdy z powiatów ma swoją specyfikę i charakter, liczbę usytuowanych dużych zakładów pracy i wiele innych czynników mających wpływ na dane statystyczne. Chciałabym dodać, że do spadku bezrobocia w naszym powiecie przyczynia się również liczba realizowanych przez nasz urząd pracy programów rynku pracy. Staramy się pozyskiwać środki finansowe z różnych źródeł, tak aby stwarzać jeszcze większe szanse na poprawę sytuacji osób bezrobotnych w powiecie legionowskim.

KT: A Jak Pani spędzała święta?

ES: Święta spędzam tradycyjnie, w otoczeniu rodziny i najbliższych mi osób. W tym czasie nie wyobrażam sobie być z dala od rodziny, wnuków, rodzeństwa i znajomych. Lubię kiedy spotykamy się przy świątecznym stole, rozmawiamy, śmiejemy się. Nigdy nie wiem, jak będzie wyglądał ten dzień za rok, dlatego cieszę się z każdej chwili spędzonej w rodzinnej atmosferze.

Rozmawiał: Konrad Toporowicz

Komentarze

4 komentarze

 1. Daro odpowiedz

  Warszawa oferuje tyle miejsc pracy że naprawdę trzeba mieć prawdziwy talent aby nie znależć pracy
  Podejrzewam że duża część zarejestrowała się tylko po to aby nie stracić ubezpieczenia zdrowotnego a pracuje i tak na czarno

 2. Luca Brasi odpowiedz

  Obecnie w urzędzie zarejestrowane jest niewiele ponad 2,5 k osób – chyba naiwnych. Reszta osób szuka na własną rękę bo wie że pośredniak nie potrafi znaleźć pracy.
  Mam też pytanie, na jakiej podstawie wyliczane jest bezrobocie? Na podstawie osób zarejestrowanych w pośredniaku? Wiadomo że mało kto się tam zarejestruje. Co z przyjezdnymi, którzy zameldowani są gdzie indziej? Jedno z małżonków pracuje a drugie szuka pracy bo jest bezrobotne? Jest bezrobotne na terenie powiatu Legionowskiego, ale wejdzie w statystyki?

 3. Joda mistrz odpowiedz

  Ja konflikt interesu widzę tu, jak bezrobocia brak, to niepotrzebny przecież Pracy Urząd jest… ?

 4. Luca Brasi odpowiedz

  W powiecie mieszka ponad 100 000 osób a pośredniak pomógł 700? 7 promili. No sukces godny chyba pożałowania.
  Pierwszym problemem pośredniaka jest lokalizacja i transport. Osoba bezrobotna czym tam dojedzie? Taksówką, za którą zapłaci pośredniak? Jak osoba z Zegrza, Jabłonnej czy Nieporętu ma dojechać do powiatowego urzędu pracy? Sami mieszkańcy Legionowa mogą mieć z tym problem.
  Drugim problemem jest podejście. Kilka lat temu mój kierownik pojechał do legionowskiego pośredniaka żeby zatrudnić na sezon ludzi. Co roku potrzebujemy na sezon (6 miesięcy) 2-3 osoby. Usłyszał że to nie jest ich rejon, bo firma mieści się na Białołęce. To jak w firmie pracuje ponad 100 osób i 3/4 jest z Legionowa to ma nas wszystkich zwolnić bo to nie ten rejon?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *