LEGIONOWO. Urząd nie wiedział o kłopotach Brzezińskiej w Nasielsku

2022-04-21 8:34:31

Władze Legionowa twierdzą, że nie wiedziały o wyroku z 2011 r. ws. byłej dyrektorki OPS w Legionowie (w latach 2007 – 2022)


Anna Brzezińska dotychczasowa dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) w Legionowie, a zarazem radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego w marcu 2022 r. została na mocy przeniesienia służbowego dyrektorem OPS Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. Jednocześnie w internecie pojawiły się informacje o wyroku wydanym w jej sprawie, w 2011 r. przez Sąd Rejonowy w Pułtusku. Sama sprawa dotyczyła zaś jej działalności w Nasielsku w latach 2004 – 2007. Wyrok ten uległ już zatarciu, ale pojawiły się pytania, czy o problemach dyrektorki w Nasielsku i wydanym wyroku wiedział prezydenta miasta Legionowo, który zatrudnił Annę Brzezińską.
Z udzielonych odpowiedzi wynika, że Anna Brzezińska pełniła funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od 16 lipca 2007 r., a urząd nie wiedział o wyroku – „ Urząd Miasta nie miał wiedzy o wyroku, a tym bardziej o skazaniu skoro z załączonego przez Państwa do pytań wyroku wynika, że Anna Brzezińska nie była osobą skazaną.” – odpowiedział nam Kamil Stępkowski z Urzędu Miasta Legionowo.
Wyrok Sądu Rejonowego w Pułtusku z 2011 r. dotyczył dyrektorki OPS z Nasielsku, która dopuściła w latach 2004-2007 czynów opisanych w art. 231 kodeksu karnego, czyli nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.
Sąd uznał w nim, że zarzucane czyny stanowiły wypadki mniejszej wagi i dlatego postępowanie karne wobec oskarżonej zostało warunkowo umorzone na okres 1 (jeden) rok próby oraz zobowiązał oskarżoną do wpłaty kwoty 1786 zł na rzecz Urzędu Miasta w N. tytułem częściowego naprawienia szkody oraz wpłaty 2000 zł na rzecz PCK. Wyrok ten uległ już zatarciu.

red

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *