LEGIONOWO. Urząd zakupił 100 laptopów poleasingowych z 12 miesięczną gwarancją

2020-04-08 4:30:11

Urząd Miasta wystąpił do Ministerstwa Cyfryzacji o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zakup poleasingowych laptopów. Dofinansowanie ma wynosić 86,5 tys. złotych

Z powodu epidemii koronawirusa szkoły są zamknięte, a nauczanie odbywa się w formie zdalnej. Jednak nie wszyscy uczniowie mają dostęp do komputerów, zwłaszcza gdy mają rodzeństwo, a rodzice pracują zdalnie z domu, używając jedynego, domowego komputera. W ramach dofinansowana złożone zostało zamówienie, które jest obecnie w trakcie realizacji. Dotyczy ono 100 laptopów poleasingowych z 12 miesięczną gwarancją. Wartość zamówienia to 95 000,00 zł., natomiast w ramach dotacji wnioskowaliśmy o kwotę 86 500,00 zł.

W samorządowej pracy czasami trzeba podejmować szybkie decyzje, dlatego, gdy tylko administracja rządowa poinformowała o nowym programie, od razu rozpoczęliśmy przygotowywanie wniosków. Dzięki temu uda się wspomóc kolejnych uczniów i nauczycieli. Jednocześnie pragnę uspokoić, że problemy braku sprzętu dotyczą bardzo niewielkiej skali ok. 1 % wszystkich uczniów legionowskich szkół. Natomiast podjęte przez nas działania w poprzednim okresie już pozwoliły zminimalizować ten problem

 

– informuje Zastępca Prezydenta Piotr Zadrożny.

Poza wystąpieniem o dotację rządową, już wcześniej, podjęte zostały działania mające na celu natychmiastową pomoc uczniom i nauczycielom. Rodzicom, którzy zgłosili trudności w dostępie do komputera lub innego sprzętu informatycznego oraz trudności w dostępie do Internetu zapewniony został kontakt telefoniczny z nauczycielem. Dopuszczalną formą kontaktu jest również kontakt osobisty rodzica ze szkołą (odbiór wydrukowanych zadań i lekcji w wydzielonym miejscu w szkole raz w tygodniu). Ponadto, aby usprawnić proces zdalnego nauczania Gmina Legionowo wprowadziła możliwość użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość uczniom. W celu wypożyczenia komputera, laptopa bądź tabletu rodzic ucznia musi zgłosić się do dyrektora szkoły lub przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.

red./ www.legionowo.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *