LEGIONOWO. Urzędnicy wybrali 10 inwestycji do budżetu obywatelskiego

2023-05-21 4:38:22

Do legionowskiego budżetu obywatelskiego zgłoszono w tegorocznej edycji czternaście pomysłów. Większość dotyczyła zadań inwestycyjnych. Do głosowania na chwilę obecną dopuszczono dziesięć projektów. Do 31 maja jest jeszcze czas na złożenie odwołania


W wyniku oceny formalnej trzynaście projektów zweryfikowano pozytywnie, niestety jeden negatywnie. Merytorycznie Urząd Miasta Legionowo ocenił więc trzynaście pomysłów (dziesięć zostało przyjętych, a trzy odrzucono). Odrzucenie projektów w części merytorycznej było związane: ze zbyt wysokim kosztem realizacji projektu, wysokimi kosztami jego późniejszego utrzymania oraz planowanymi inwestycjami gminy na wskazanym terenie. Jakie wnioski przyjęto, a które odrzucono i dlaczego?

– Wypożyczalnia kajaków i desek SUP – 150.000,00 zł – Odrzucony – po dokonaniu niezbędnych analiz dotyczących kosztów ustalono, że zgodnie z §29 pkt. 1 wysokości rocznych kosztów utrzymania w stosunku do wartości zgłaszanego Projektu generowałyby koszty utrzymania z budżetu gminy niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego Projektu tj. przekraczające 10% ich wartości rocznie. Dodatkowo podstawową funkcją wskazanego miejsca jest wypożyczalnia rowerów, która jest obecnie realizowanym nieprzerwanie zadaniem gminy. Również uwarunkowania przestrzenne nie pozwalają na realizację tego projektu w tym miejscu.

– Nowoczesna tablica sportowa w Arenie Legionowo – 350.000,00 zł – Przyjęty,

– Przestrzeń spotkań – przestrzeń współpracy: zakup – 36.000,00 zł – Przyjęty,

– „Miasto Kobiet” – cykl spotkań dla kobiet – 35.000,00 zł – Przyjęty,

– Pokój zabaw sensorycznych w Poczytalni – 70.000,00 zł – Przyjęty,

– Ekologiczne Legionowo – 20.000,00 zł – Przyjęty,

– Boisko Wielofunkcyjne i Siłownia Plenerowa – 530 tys. złotych – Odrzucony – po dokonaniu niezbędnych analiz związanych z projektem oraz jego zakładanymi elementami urealniono koszt jego realizacji. Na skutek przeprowadzonych działań został on zwiększony do kwoty 530 tys. zł. Przekracza więc kwotę przeznaczoną na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z Uchwałą nr XIV/196/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo – paragraf 2,

– Rytmika w legionowskich przedszkolach – 152.760,59 zł – Przyjęty,

– Park Herberta – 333.660,00 zł – Odrzucony – wskazany teren przedstawiony w ramach projektu rozważany jest z przeznaczeniem na inny cel – budowę przychodni,

– Tu się pomaga! – 111.800,00 zł – Przyjęty,

– Remont boiska ogólnodostępnego z poliuretanu – 420.000,00 zł – Przyjęty,

– Międzypokoleniowa Poczytalnia – 20.000,00 zł – Odrzucony – zgodnie z §20 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo do wniosku należy dołączyć listę poparcia co najmniej 20 mieszkańców – przy czym do liczby mieszkańców popierających projekt nie wlicza się osób zgłaszających. W związku z zebraniem dokładnie 20 głosów poparcia oraz nieuznaniem jednego z nich z powodów podanych powyżej projekt nie spełnił wymogów formalnych.

– Wykonanie altany śmietnikowej i ogrodzenia – 35.000,00 zł – Przyjęty,

– Budowa miejsc postojowych powyżej 10 szt. – 90.000,00 zł – Przyjęty.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *