LEGIONOWO. Wybory w SML-W. Kto zasiądzie w radzie nadzorczej?

2022-08-23 6:18:53

Tylko do 26 sierpnia można zgłaszać kandydatów na Rady Nadzorczej SMLW, która będzie kontrolować działalność spółki. A już za miesiąc poznamy
15 osób, które będą w niej zasiadać w latach 2022-2025

Po raz pierwszy od 2019 r., SMLW we wrześniu br. zorganizuje walne zgromadzenia. Spotkania nie odbywały się z uwagi na panującą pandemię konronawirusa. W tym roku zgromadzenia walne odbywać się będzie na przestrzeni 4 spotkań przeznaczonych dla spółdzielców z poszczególnych osiedli i bloków.

Ważne uchwały

Zaplanowano, że w ich trakcie podjęte zostaną uchwały ws. przyjęcia sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych zarządu, a także sprawozdań rady nadzorczej spółdzielni i rad osiedli za lata 2019, 2020 i 2021. Dodatkowo podczas spotkań mają zostać rozdysponowane zyski spółdzielni wypracowane w ostatnich 3 latach. Warto wspomnieć, że oprócz tego mają zostać zatwierdzone plany rozwoju SMLW w kolejnych latach. Ostatnim, ale równie ważnym punktem ma być wybór do Rady Nadzorczej SMLW, jak i do rad poszczególnych osiedli.

15 miejsc w Radzie Nadzorczej

Obecnie w Radzie Nadzorczej SMLW zasiadają osoby wybrane w 2017 r., kadencja ta miała upłynąć w 2020 r., ale przez pandemię nie przeprowadzono kolejnych wyborów. Jej nowi członkowie zostaną wybrani dopiero we wrześni br. podczas zgromadzenia walnego. Kandydatów można zgłaszać do 26 sierpnia br. Zgłoszona osoba powinna wykazać się poparciem co najmniej 10 członków SMLW. Co ważne, nie może ona być pracownikiem spółdzielni, prowadzić względem tej instytucji działalności konkurencyjnej, pozostawać z nią w sporze sądowym, nie może też mieć zaległości w opłatach eksploatacyjnych. Startujący w wyborach kandydat musi krótko opowiedzieć o sprawach, którymi chciałaby się zajmować w powyższym organie. Jeśli już zostanie wybrany, jego kadencja skończy się w 2025 r.

Wybory do rad spółdzielczych osiedli

Podczas zgromadzenia walnego, zostaną wybrani również członkowie rad poszczególnych osiedli. Ostatnie takie wybory miały miejsce w 2017 r. Nowe rady pojawią się na osiedlu: Batory, Jagiellońska, Sobieskiego i Młodych w Legionowie oraz Przylesie w Jabłonnie. Podobnie, jak w przypadku wyborów do Rady Nadzorczej, kandydatów można zgłaszać do 26 sierpnia 2022 r. Kandydować do nich mogą jedynie członkowie spółdzielni.

Harmonogram walnych zgromadzeń

Wszystkie zgromadzenia odbędą się w głównej siedzibie SMLW przy ul. Jagiellońskiej 11 w Legionowie. Każde z nich rozpocznie się o godzinie 18. Pierwsze zorganizowane zostanie w poniedziałek, 12 września 2022 r. Mogą wziąć nim, udział członkowie SMLW z osiedl Batory i Młodych w Legionowie oraz z osiedla Przylesie I w Jabłonnie. Drugie spotkanie odbędzie się w czwartek, 15 września 2022 r. i zorganizowane zostanie dla członków SMLW z części osiedla Jagiellońska w Legionowie – chodzi o osoby zamieszkałe w blokach nr 0, 2, 3, 4, 24, 29, 33, 34, 35, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 69, 70, 71, 72, 58, D, C i C1-Anat. Pozostali lokatorzy z osiedla Jagiellońska, będący zarazem członkami SMLW, a dokładnie ci zamieszkali w blokach nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 42 i 43 spotkają się w poniedziałek, 19 września 2022 r. 4 i zarazem ostanie spotkanie odbędzie się w środę 21 września 2022 r., uczestniczyć w nim będą mogli członkowie spółdzielni z osiedla Sobieskiego w Legionowie.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *