LEGIONOWO. Odszkodowania za drogi – Wypłacono 24,8 mln zł

2018-01-11 5:33:25

Pomimo destrukcyjnych działań władz miasta, mieszkańcom Legionowa na podstawie decyzji Starosty Legionowskiego, wypłacono w ramach odszkodowań łącznie ponad 24,8 mln zł. Chodzi o byłych właścicieli fragmentów działek, które zostały zajęte pod drogi publiczne
W dniu 1 stycznia 1999 r. fragmenty prywatnych działek, które były zajęte pod drogi publiczne, na podstawie ustawy o reformie administracji publicznej, przeszły na własność jednostek samorządu, w tym Gminy Legionowo. Ich właściciele mogą ubiegać się o odszkodowania, pod warunkiem, że złożyli odpowiedni wniosek w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.

Trybunał nakazał płacić

Zawiła procedura oraz opór gmin przed wypłacaniem odszkodowań spowodowały, że pierwsze odszkodowania np. w Legionowie zostały wypłacone dopiero w połowie 2009 r. Wcześniej władze miasta wszelkimi sposobami usiłowały uniknąć tego obowiązku. Między innymi zwróciły się do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, że przepisy nakazujące wypłaty odszkodowań dla byłych właścicieli są niezgodne z Konstytucją. Wyrok Trybunału z 19 maja 2009 r. był jednak dla władz Legionowa niekorzystny. Dlatego pierwsze odszkodowanie Legionowo wypłaciło już kilka miesięcy później.

Wypłacono 1/3 odszkodowań

Od tamtego momentu do tej pory, a więc przez 8 lat, Gmina Legionowo wypłaciła odszkodowania ustalone łącznie w 405 decyzjach administracyjnych. Do połowy grudnia 2017r. suma wypłaconych odszkodowań wyniosła 24 mln 871 tys. zł. W 2017r. wypłacono odszkodowania ustalone tylko w 17 decyzjach, a ich łączna wartość to 735 tys. zł. Warto jednak przypomnieć, że wszystkich wniosków o odszkodowania wpłynęło ok. 1200, a więc 3 razy więcej niż wypłaconych dotychczas odszkodowań. Dlatego ich realizacja może jeszcze długo potrwać. Dotychczas średnio wypłacano ok. 60 odszkodowań rocznie.

Za opieszałość – należą się odsetki

Władze nie spieszą się również z wypłatami, a często także je utrudniają. Prezydent miasta Legionowo aż w 181 przypadkach wniósł odwołania od decyzji Starosty Legionowskiego ustalających odszkodowania. W 59 przypadkach prezydent kwestionował również decyzje Wojewody Mazowieckiego stwierdzające przejście działek zajętych pod drogi publiczne na własność Gminy Legionowo. Łącznie prezydent skierował także 115 skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz 60 skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto w wielu przypadkach odszkodowania wypłacono z dużym opóźnieniem. Dlatego duża część uprawnionych może się ubiegać także o waloryzację odszkodowania, a także o zapłatę odsetek za opóźnienie lub zwłokę w wypłacie.

ML

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *