LEGIONOWO. Z petycją do władz miasta

2016-12-05 10:09:14

Legionowo bije niechlubne rekordy zanieczyszczenia powietrza już nie tylko w Polsce, ale również w Europie. W okresie jesienno-zimowym mieszkańcy Legionowa są wyjątkowo narażeni na wdychanie śmiercionośnego pyłu PM 2,5. W związku z tym, z ciekawą inicjatywą wyszedł opozycyjny radny Leszek Smuniewski, który oczekuje od władz miasta akcji informacyjnej dla mieszkańców, kiedy tylko pył przekroczy dopuszczalne normy.

Jak argumentuje radny, w związku z lokalizacją na terenie Legionowa stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza, istnieje możliwość bieżącego śledzenia jakości powietrza i podejmowania działań związanych z nagłym pogorszeniem parametrów atmosfery.

„Mając na uwadze dobro publiczne, kierując się troską o zdrowie mieszkańców Legionowa zwracam się z wnioskiem o bieżące informowanie możliwie jak największej grupy mieszkańców o występującej złej jakości powietrza m.in. poprzez funkcjonujący system powiadamiania SMS, strony internetowe UM Legionowo oraz portale społecznościowe, na których miasto ma oficjalne konto” – czytamy w petycji radnego Smuniewskiego, złożonej w środę (23.11) w legionowskim ratuszu.

Zdaniem radnego dotarcie do dużej liczby legionowian z informacją o aktualnym złym stanie powietrza przyczyni się do zwiększenia świadomości zagrożeń wśród samych mieszkańców, a także spowoduje większą presję społeczną w zakresie dbałości o jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy. „Wydaje się bowiem oczywiste, że mając świadomość silnego zanieczyszczenia, każdy zastanowi się, skąd się ono bierze – a jak wiadomo w Legionowie większość zanieczyszczeń powstaje w indywidualnych gospodarstwach domowych, czyli przyczyną są nieodpowiedzialne lub nieświadome działania samych mieszkańców” – wspomina Smuniewski.

JR

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *