LEGIONOWO. Z powodu kontroli NIK-u urząd nie udziela informacji

2018-07-04 11:40:25

Na osiedlu Jagiellońska w 2015 r. powstało Miasteczko Ruchu Drogowego. Inwestycja zrealizowana została w ramach tzw. Inicjatywy lokalnej. Wniosek o jej realizację złożyła p. Beata Woźniak – radna, a zarazem kierownik administracji spółdzielczego osiedla. Już wówczas pojawiły się wątpliwości co do legalności tego przedsięwzięcia

Janusz Baranowski
Prezes Stowarzyszenia Legionowskich Lokatorów

Pozyskane informacje wskazywały, że faktycznym beneficjentem jest SML-W, a nie wnioskodawca. Wpłynęła w tej sprawie skarga do Rady Miasta na działalność prezydenta, że naruszył on przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dopuszczając do tego zadania publicznego nieuprawniony podmiot. Jednak mający większość radni z Porozumienia Prezydenckiego uznali skargę za bezzasadną.

Skąd miała na to pieniądze?

Wysokość środków na jedną inicjatywę lokalną mogła wówczas wynosić 25 tys. zł, co powinno stanowić maksymalnie 85 % tej inwestycji. Natomiast inicjator mógł w ramach wkładu rzeczowego dołożyć maksymalnie pozostałe 15 %, czyli 3 750 zł. Jednak z posiadanych dokumentów wynika, że p. Beata Woźniak dołożyła aż 39 360 zł. Dlatego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że faktycznym beneficjentem była SML-W. Problem w tym, że zgodnie z obowiązującym prawem nie mogła tego zrobić. Z oświadczenia majątkowego Beaty Woźniak za 2015 r. wynika, że łącznie jako kierownik administracji oraz radna zarobiła ona 90 392,79 zł. W takim przypadku wniesiony przez nią rzekomy wkład rzeczowy wyniósłby prawie połowę jej rocznych dochodów.

Spółdzielnia nie może realizować zadań publicznych

Z opinii Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jednoznacznie wynika, iż spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą występować jako podmiot realizujący zadania publiczne, w tym inicjatywy lokalne. Ponadto spółdzielnia mieszkaniowa nie jest także podmiotem uprawnionym do udziału w otwartych konkursach ofert ponieważ nie jest podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Kontrola NIK

W legionowskim ratuszu trwa obecnie kontrola Najwyższej izby Kontroli, która dotyczy realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. W szczególności jej celem jest sprawdzenie czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo rozpatrywały i współrealizowały inicjatywy lokalne mieszkańców. Kontrola była planowana i dotyczy wszystkich samorządów. Jest również oficjalnym powodem dla, którego nie zostały udostępnione mi dokumenty związane z inicjatywą lokalną pn. „Miasteczko ruchu drogowego na Osiedlu Jagiellońska”.

Janusz Baranowski
Prezes Stowarzyszenia
Legionowskich Lokatorów

Komentarze

1 komentarz

  1. mały kamyczek z lawiny odpowiedz

    kolejny “kamyczek” z piarmidy Romana

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *