LEGIONOWO. Zaległości lokatorów SMLW wyniosły pod koniec ubr. 5 mln zł!

2023-05-20 2:40:07

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa (SMLW) w Legionowie poinformowała, że łączne zadłużenie jej lokatorów na koniec 2022 r. wyniosło ponad 5 mln zł. Rok do roku łączna kwota długu wzrosła aż o 1 mln zł.

Lokatorzy SMLW w 2022 r. wygenerowali 5 mln zł dług, który obejmuje zarówno 1,54 mln zł zobowiązań lokatorskich w ramach nakazów zapłaty, jak i 3,5 mln zł bieżącego zadłużenia mieszkańców. Średnio na jeden z 8500 lokali przypada dług w wysokości 600 zł. Rokrocznie dług wzrósł w sumie o 1 mln zł. Ze statystyk spółdzielni wynika, że na koniec 2022 r. instytucja ta miała 2338 dłużników, w tym 1977 z nich miało wobec niej zaległości nieprzekraczające jednego kwartału. Natomiast rok wcześniej tj. na koniec 2021 r. osób mających długi mieszkaniowe względem SMLW było znacznie mniej, bo łącznie 1834. Wówczas, również większość tych dłużników miało wobec tej instytucji zaległości nieprzekraczające jednego kwartału. Zadłużenie w wysokości 5 mln zł powstało na skutek niepłacenia przez lokatorów w terminie m. in. czynszów mieszkaniowych, w tym ujętych w nich opłat eksploatacyjnych, takich jak m. in. woda i ścieki oraz wywóz śmieci. Zaległości te sięgające nawet kilku lat. Jak informuje SMLW, lokatorzy mający zaległości powyżej 4-5 miesięczne, przez cały rok są windykowani poprzez wysyłanie do nich wezwań do zapłaty. Ze spółdzielczych statystyk wynika, iż w 2022 r. łącznie wysłano 529 wezwań do zapłaty, a w stosunku do 85 osób, które w żaden sposób na nie zareagowały, skierowano pozwy do sądu o zapłatę zaległych kwot. Rok wcześniej SMLW wysłała do swoich dłużników 715 wezwań do zapłaty i 113 sądowych pozwów o zapłatę. Aby wyegzekwować swoje należności, spółdzielnia w 2022 r. zawierała również ugody ze swoimi dłużnikami, w których rozkładała im ich spłatę na dogodne miesięczne raty. Na wszystkich osiedlach z roku na rok wzrasta liczba osób, od których nawet i komornik nie jest w stanie wyegzekwować należnego SMLW długu. Spółdzielnia w raporcie ze swojej zeszłorocznej działalności podkreśla, że długi nie zagrażają jej płynności finansowej. Stoją one jednak na przeszkodzie bieżącym osiedlowym remontom, gdyż znacznie uszczuplają spółdzielczy fundusz remontowy.

Paulina Nowicka

Komentarze

1 komentarz

  1. Koki Bubu odpowiedz

    O pięknie… Przez to, że SMLW nie potrafi skutecznie egzekwować należności będzie cierpieć ogół. Nic mnie w SMLW już nie zaskoczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *