LEGIONOWO. Zweryfikują liczbę osób zamieszkujących w lokalach

2022-06-17 2:06:01

Władze miasta chcą zweryfikować rzeczywistą liczbę osób zamieszkałych w spółdzielczych blokach. Chodzi o uszczelnienie systemu odbioru odpadów. Zdaniem Urzędu Miasta, są rozbieżności między ilością osób zameldowanych a faktycznie zamieszkujących

Do skrzynek na listy w spółdzielczych blokach wrzucane są obecnie druki oświadczeń o liczbie osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach spółdzielczych. Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej SML-W, powodem są podejrzenia Urzędu Miasta Legionowo, że w spółdzielczych lokalach faktycznie mieszka inna liczba osób niż wynika to ze zgłoszeń zameldowani

Konieczność zgłaszania zamieszkujących

W zamieszczonej informacji Zarząd spółdzielni mieszkaniowej SML-W przypomina, że w celu aktualizacji danych doręczone do skrzynek pocztowych oświadczenia należy niezwłocznie złożyć w administracjach osiedli lub w budynku spółdzielni przy ulicy Jagiellońskiej 11 w Legionowie. – „Przypominamy o konieczności składania do spółdzielni oświadczeń o każdej zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zmiany ilości osób w danym miesiącu należy zgłaszać do 20-go dnia danego miesiąca. Oświadczenia złożone po tym terminie będą uwzględnione w następnym miesiącu. Korekty naliczeń o zmniejszeniu ilości osób nie będą dokonywane za okresy wsteczne „ – czytamy w komunikacie spółdzielni.

Chodzi o opłaty za śmieci

W treści przekazywanych mieszkańcom oświadczeń znajduje się zapis, którego wynika, że oświadczenia te stanowią podstawę do złożenia przez SML-W do UM Legionowo deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie w Legionowie opłaty za odbiór odpadów wyglądają następująco: 28 zł od osoby w przypadku segregowania śmieci i 56 zł od osoby w przypadku niesegregowania odpadów. Wykazanie większej ilości zamieszkujących w lokalu osób będzie więc miało duży wpływ na wysokość pobieranych przez ratusz opłat.

Odpowiedzialność karno – skarbowa

W treści oświadczeń znajduje się również wyjaśnienie, iż właściciel lokalu – składający oświadczenie ponosi odpowiedzialność karno – skarbową za jego treść. Oznacza to, że udzielenie informacji niezgodnej ze stanem faktycznym może spowodować egzekucję skarbową. A skutki tej egzekucji obciążą bezpośrednio składającego oświadczenie.

Paulina Nowicka

Komentarze

1 komentarz

  1. pwn odpowiedz

    Odpowiedzialność karno-skarbowa – otóż to. W kodeksie karnym na równi z morderstwem i przestępstwami seksualnymi wobec nieletnich. Firma z logiem białego orzełka na czerwonym bardzo nie lubi być skubana na kasę….Za to biedę obywatel może klepać absolutnie legalnie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *