LEGIONOWO/JABŁONNA. Wietrzenie szaf SML-W

2017-10-12 6:55:19

Zmiany w regulacjach prawa spółdzielczego doprowadziły do zmian składów rad osiedli Jagiellońska i Przylesie. Kto nie ma tytułu prawnego do lokalu, przestaje być z mocy prawa członkiem SML-W i nie może już piastować funkcji w jej organach.


Rada Osiedla Przylesie nie może wykonywać swoich funkcji, ponieważ 4 z 5 osób w niej zasiadających przestało być członkami spółdzielni. W ich miejsce w przeciwieństwie do rady osiedla Jagiellońska nie wchodzi następny w kolejności kandydat z największa ilością głosów, gdyż startowało tylko 5 osób.

Zaskakujący zwrot sytuacji

Wybory do rad osiedli legionowskiej spółdzielni miały miejsce w 2016 r. Nowe regulacje spółdzielcze wykluczyły z organów (rada nadzorcza i rady osiedli) SML-W osoby nie mające prawa do lokalu. W ten sposób, nastąpił wyłom w wieloletniej, można powiedzieć „tradycji”, piastowania stanowisk przez te same osoby. Dopiero regulacje, które obowiązują od 9 września w minimalny sposób, ale jednak ograniczyły to zjawisko.

Utrata przywilejów

Do tej pory, niektóre osoby jednocześnie pełniły funkcje w dwóch organach SML-W i brały zryczałtowane wynagrodzenie z tego tytułu, z dwóch źródeł. Warto zaznaczyć, że jeden z tych organów był organem nadzoru i kontroli wobec drugiego. Tak więc ich członkowie, często sami kontrolowali własne decyzje.

Koniec Przylesia?

Doszło tam do najciekawszej sytuacji, rada osiedla straciła możliwość wykonywania swoich zadań, można powiedzieć, że przestała istnieć. Czterech z pięciu jej członków utraciło mandat i rada nie może wykonywać żadnych przewidzianych dla niej funkcji. W wyborach w 2016 r startowało tylko 5 osób. To dość ciekawa sytuacja, że osoby nie związane w żaden sposób z osiedlem, nie mające żadnego tytułu prawnego do lokalu w zasobach spółdzielni podejmowały decyzje w sprawach dotyczących osiedla i zamieszkujących je osób. Robiły to oczywiście odpłatnie.

Nowy w radzie osiedla

Na osiedlu Jagiellońska okazało się, że dotychczasowy członek rady nie posiadał prawa do lokalu spółdzielczego i dlatego utracił członkostwo w SML-W. Z tego powodu, automatycznie przestał być także członkiem rady osiedla. W jego miejsce wstąpił następny w kolejności kandydat. Osobą tą jest Janusz Baranowski ze Stowarzyszenia Legionowskich Lokatorów (SLL).

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *