LEGIONOWSKI. 16. miejsce w Polsce i 5. na Mazowszu! Powiat wysoko w rankingu finansowy

2022-05-13 6:28:02
Powiat Legionowski znalazł się wysoko w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego, zajmując 16. miejsce w Polsce i 5. na Mazowszu

Wyniki Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce zaprezentowano podczas VII Europejskiego Kongresu Samorządów. Analiza kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku została wykonana z podziałem na następujące kategorie: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Na 314 powiatów Powiat Legionowski zajął wysokie 16. miejsce, awansując z 21. miejsca. Wśród powiatów z terenu Mazowsza Powiat Legionowski zajmuje 5. miejsce.

W rankingu wzięto pod uwagę następujące wskaźniki: udział dochodów własnych w dochodach ogółem; relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem; udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem; obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń; relacja zobowiązań do dochodów ogółem; udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Ranking przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Źródło: www.powiat-legionowski.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *