LEGIONOWSKI. 300 zł na wyprawkę szkolną

2018-06-10 12:02:44

Tylko do końca listopada będzie można składać wnioski o przyznanie 300 zł na szkolną wyprawkę. Dofinansowanie niezależnie od dochodu będzie udzielane w związku z programem „Dobry start”

Zgodnie z rozporządzeniem świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługiwałoby nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). świadczenie jest nieopodatkowane i wypłacane będzie jednorazowo raz w roku, przed rozpoczęciem roku szkolnego

Jak i do kiedy złożyć wniosek?

Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek i dokumenty jak w przypadku świadczenia wychowawczego z programu 500+. Wnioski będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny: empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia dojdzie do tego również możliwość składania wniosków drogą tradycyjną, a więc tych papierowych.

Podobnie jak 500+

Dokumenty należy złożyć w tym samym miejscu, gdzie wniosek o 500+, czyli w: urzędach miast, gmin lub ośrodkach pomocy społecznej. Jak informuje nas Pani Anna Orłowska z OPS Serock: – Dofinansowanie na wyprawkę szkolną nie będzie sprawiało nam urzędnikom większych problemów. Procedura będzie uproszczona w porównaniu do świadczenia 500+, ponieważ jako urząd nie będziemy musieli rozstrzygać prawidłowości wniosków, w końcu jedynym kryterium jest wiek. O pieniądze będzie można wnioskować tylko do końca listopada. Złożenie dokumentów po 30 listopada oznacza utratę środków. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. Wnioski złożone we wrześniu i październiku będą rozpatrywane maksymalnie w ciągu 2 miesięcy

Kto może złożyć wniosek?

Zgodnie z projektem wniosek o dofinansowanie może złożyć: jeden z rodziców, opiekun prawny, opiekun faktyczny (jak możemy przeczytać w rozporządzeniu – przez opiekuna faktycznego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub na wniosek samej uczącej się osoby, o ile jest pełnoletnia, nie pozostaje na utrzymaniu rodziców i rozpoczęła edukację przed 18 rokiem życia, a dalej ją kontynuuje.

KT

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *