LEGIONOWSKI. „Aktywna tablica”: 600 szkół z Mazowsza otrzyma dofinansowanie

2017-09-29 12:12:30

Blisko 8,3 mln zł trafi do mazowieckich szkół na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił listę placówek zakwalifikowanych do przekazania wsparcia finansowego

Zadaniem programu „Aktywna tablica” jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – tablic interaktywnych, projektorów, głośników, a także interaktywnych monitorów dotykowych. Na realizację programów całej Polsce w latach 2017-2019 przewidziano łączną kwotę 224 mln zł.

Placówki zakwalifikowane do uzyskania wsparcia finansowego w powiecie legionowskim:

LEGIONOWO

Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII
Obwodu „Obroża” AK w Legionowie

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Legionów
Polskich 1914-1918 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Szkoła Podstawowa nr 3 w Legionowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w
Legionowie

Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1
Warszawskiej Dywizji Piechoty

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół nr 1

NIEPORĘT

Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku
Strzelców Kaniowskich w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Wólce
Radzymińskiej

WIELISZEW

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana
Pawła II

O dofinasowanie mogły wnioskować:

  • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
  • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą, publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Maksymalna kwota na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły to 14 tys. zł. Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. kwoty kosztów zadania.

(red.)

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *