LEGIONOWSKI. Będzie mniej środków z Unii Europejskiej

2018-01-26 4:17:55

Statystyczny podział Mazowsza na dwie części ma pozwolić na uzyskanie
dla biedniejszych samorządów większych środków unijnych po 2020 r. Niestety nasz powiat znalazł się w tej „bogatszej” części, do której popłynie mniej środków unijnych


Od 1 stycznia br. Mazowsze składa się z dwóch jednostek statystycznych: regionu warszawskiego stołecznego składającego się z Warszawy i dziewięciu przyległych powiatów, w tym powiatu legionowskiego oraz regionu mazowieckiego regionalnego, obejmującego pozostałą część województwa. Na więcej środków mogą liczyć te jednostki, w których PKB na jednego mieszkańca nie przekracza 75% średniej w Unii Europejskiej.

Kto może zyskać?

W dokonanym podziale Legionowo (powiat legionowski) znalazło się w regionie warszawskim stołecznym wraz z Warszawą i ośmioma przyległymi powiatami. Brany pod uwagę dla określania puli środków unijnych dla regionu statystycznego Produkt Krajowy Brutto na mieszkańca Warszawy i okolic oscyluje wokół 147% średniej unijnej. Natomiast w pozostałej części Mazowsza nie przekracza 60% tej średniej, co plasuje je wśród najsłabiej rozwiniętych regionów UE. Tym samym wobec zawyżania średniej przez Warszawę i okolice, globalnie przyznawano mniej środków z UE. Dokonany podział ma to zmienić. Wszystko jednak wskazuje na to, że na podziale mogą zyskać (dostęp do wyższej puli środków z UE) mieszkańcy i podmioty regionu mazowieckiego regionalnego, a nie Warszawy i okolic.

Klasyfikacja NUTS

Klasyfikacja NUTS (Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych) służy m.in. do kształtowania regionalnych polityk UE. Na jej podstawie przeprowadza się analizy stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Założeniem tej klasyfikacji jest to, aby wszystkie jednostki każdego poziomu we wszystkich krajach członkowskich UE były zbliżone do siebie pod względem liczby ludności. Największe szanse na uzyskanie dofinansowania/dotacji z UE oraz na jego wymiar maja regiony w których PKB na jednego mieszkańca nie przekracza 75% średniej unijnej.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *