LEGIONOWSKI. Chcą poprawić bezpieczeństwo na DW 631

2021-07-09 3:47:01

1 lipca obradowała sejmikowa Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu. Radni województwa zajęli się bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego na odcinku DW 631 przebiegającej przez powiaty legionowski i wołomiński. Aby ograniczyć nadmierną prędkość i zmniejszyć liczbę wypadków drogowych na tej trasie, komisja proponuje wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości


Podczas posiedzenia radni przedstawili dane Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), które pokazują, iż w tym roku na tym odcinku drogi, nastąpił znaczący wzrost wypadków drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym. W 2021 r. doszło już do 11 wypadków, w których śmierć poniosło 6 osób, a 14 doznało obrażeń ciała. Ponadto doszło do 109 kolizji drogowych. Analizy wykazały, że główną przyczyną tych zdarzeń była nadmierna prędkość. Dla porównania, w latach 2018-2020 na tym samym odcinku drogi miało miejsce 797 zdarzeń drogowych, w tym 22 wypadki drogowe, w których śmierć poniosło
9 osób, a 19 doznało obrażeń ciała. Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu zapoznali się z sytuacją na drodze nr 631 i przeanalizowali możliwe sposoby poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Droga będzie modernizowana i rozbudowywana, co znacznie poprawi bezpieczeństwo. Radni chcą zareagować już teraz i poprawić bezpieczeństwo ograniczając nadmierną prędkość. Obecnie trwają rozmowy z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, aby wprowadzić na tym odcinku drogi odcinkowy pomiar prędkości.

Paulina Nowicka/ fot/ KP PSP Legionowo

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *