LEGIONOWSKI. Co warto wiedzieć o SZPITALU w Legionowie?

2021-11-21 6:22:42

Na początku nowego roku rozpocznie działalność wojskowy szpital w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej, będący filią Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM). O organizacji i funkcjonowaniu placówki opowiada dyrektor WIM gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak


Z początkiem nowego roku wojskowy szpital w Legionowie będzie faktem, a nie tylko marzeniem, jakim dotychczas przyszło żyć bez mała dwóm pokoleniom mieszkańców Legionowa. Nowy podmiot leczniczy na mapie Mazowsza jednoczasowo będzie w stanie hospitalizować 90 chorych w kluczowych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców specjalnościach: kardiologii, chirurgii, ginekologii, okulistyki i intensywnej terapii.

Najwyższy poziom

Nowy podmiot leczniczy na mapie Mazowsza będzie także dysponował rozwiniętą bazą łóżek intensywnego nadzoru, które będą stanowić 30% ogólnej liczby przewidzianych do hospitalizacji miejsc. Jednocześnie, przejęcie przez WIM Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Legionowie pozwoli zaoferować mieszkańcom regionu kompleksową i koordynowaną opiekę medyczną w ramach nowocześnie zorganizowanego i wyposażonego podmiotu leczniczego, dla którego zaplecze „szpitala matki” przy ul. Szaserów w Warszawie jest gwarantem usług medycznych na najwyższym poziomie referencyjnym. Dla wojska i dla mieszkańców powiatu oznacza to nową jakość w sposobie i warunkach praktycznego stosowania opieki medycznej. Dla systemu ochrony zdrowia nowe doświadczenia wynikające z połączenia współdziałania podmiotów leczniczych o wzajemnie uzupełniających się poziomach referencyjności.

Większy zakres świadczeń

Nowa oferta, zarówno rodzaj, jak i zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, podobnie jak poprawa ich dostępności stanowią o jakościowej zmianie, jaka dokona się na lokalnym rynku usług medycznych wraz z pojawieniem się nowego operatora – Wojskowego Instytut Medycznego. Naszym bezpośrednim celem nie jest wyłącznie dostarczanie usługi medycznej. Zależy nam na zbudowaniu bezpośredniej interakcji pomiędzy potrzebującym pomocy pacjentem a wybranym przez niego podmiotem leczniczym. Poznane potrzeby i oczekiwania pozwolą dzięki temu tak dziś, jak i w przyszłości trafnie reagować na potrzeby zdrowotne chorych będące elementem współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, a także ograniczeń w zakresie poczucia dobrostanu jednostek.

Ostre zespoły wieńcowe

Owocem tego sposobu myślenia jest m.in. ujęty w planie nowego szpitala ośrodek interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych, którego działalność, co potwierdzają choćby doświadczenia innych regionów kraju, wprost przyczyni się do wydłużenia oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Spodziewamy się również, że otwarcie nowej placówki wpisze się w popandemiczną przebudowę rynku zdrowia w Polsce. Oferta i warunki pracy, jakie czekają na personel medyczny największego i najnowocześniejszego podmiotu leczniczego w rejonie Legionowa i okolic tworzą realia, które z pewnością ożywczo wpłyną na miejscowy rynek pracy, podnosząc jego atrakcyjność i konkurencyjność, a w dalszej kolejności jakość i dostępność usług medycznych oraz bezpieczeństwo i zadowolenie pacjentów.

Uzupełnienie oferty przychodni

Korzystnym czynnikiem sprzyjającym rozpoczęciu działalności szpitala WIM w nowej lokalizacji jest funkcjonowanie na terenie Legionowa Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej (WSPL). (…) Uzupełnienie dzisiejszej oferty świadczeń opieki zdrowotnej o rodzaj działalności – leczenie szpitalne – będzie naturalnym etapem rozwoju lecznictwa wojskowego na tym terenie. Dzięki temu dotychczasowi pacjenci WSPL nie tylko zachowają możliwości korzystania z pomocy medycznej, ale także uzyskają bezpośredni dostęp do najnowocześniejszych metod diagnostyczno-leczniczych oferowanych dziś wyłącznie w placówkach medycznych o statusie szpitala klinicznego.

Poprawa opieki medycznej

Uruchomienie szpitala w Legionowie w istotny sposób poprawi poziom opieki medycznej, na jaki będą mogli liczyć mieszkańcy miasta i powiatu. Placówka została zaprojektowana na podstawie najnowszych standardów wyposażenia i organizacji opieki obowiązujących na europejskim rynku zdrowia. Nowością na krajowym rynku usług medycznych będzie także model prowadzenia zintegrowanej opieki medycznej w ramach podmiotów leczniczych mających różny poziom referencyjności. W praktyce będzie to polegało na zagwarantowaniu mieszkańcom Legionowa bezpośredniej dostępności do usług medycznych w dziedzinach najważniejszych z punktu widzenia lokalnych potrzeb zdrowotnych z jednoczesną możliwością poszerzenia zakresu interwencji do najwyższego poziomu referencyjnego, co będzie osiągalne w miarę potrzeb w głównej siedzibie WIM, tj. szpitalu przy ul. Szaserów w Warszawie.

Na co mogą liczyć pacjenci?

W okresie najbliższych tygodni planujemy przybliżyć Państwu – tak środowisku medycznemu, jak i pacjentom Legionowa i okolic – najważniejsze zagadnienia związane z uruchomieniem nowego Zakładu Leczniczego w Legionowie prowadzonego przez Wojskowy Instytut Medyczny. Jak w praktyce będzie wyglądać stosowanie wobec pacjentów szpitala zasad opieki koordynowanej i kompleksowej? Przedstawimy również informacje na temat zakresu i trybu udzielania świadczeń w szpitalu, czyli na co w praktyce będą mogli liczyć zgłaszający się po pomoc chorzy. O tych i wielu innych ważnych, ciekawych i życiowo użytecznych kwestiach z przyjemnością poinformujemy Państwa już wkrótce.

(-) gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Komentarze

1 komentarz

  1. Victor (bez kropki) odpowiedz

    Na co mogą liczyć pacjenci? i dalej jest bla bla bla bla. Może jakiś konkret np. dot. SORu? Na co mogą konkretnie liczyć mieszkańcy, ale bez “bla bla bla”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *