LEGIONOWSKI. Czy strajk wróci do szkół?

2019-09-05 8:48:27

Od 1 do 15 września Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) ma przeprowadzić kolejne referendum strajkowe. To od jego wyniku ma zależeć w jakiej formie i czy w ogóle odbędzie się kolejny strajk polskiej oświaty. Referendum odbędzie się również w Powiecie Legionowskim


26 sierpnia Sławomir Broniarz, prezes ZNP zapowiedział przeprowadzenie w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych sondażu z kilkoma pytaniami dotyczącymi przede wszystkim tego, czy jego uczestnicy chcą wziąć udział w akcji protestacyjnej, a jeśli tak, to jaką formę protestu uważają za najskuteczniejszą w tej chwili. Broniarz zapowiedział również, że w poniedziałek 16 września br. Prezydium ZNP podsumuje wyniki sondażu i zdecyduje o dalszym losie protestu, jego formach, organizacji i okresie, w którym będzie ona miała miejsce. Jak wynika z informacji podanych przez ZNP, nauczyciele są zdecydowani do podjęcia różnorodnych działań protestacyjnych. Władze związku twierdzą również, że to, co dzieje się w polityce edukacyjnej, co zostało im zaproponowane przez nowego ministra edukacji, nie wyczerpuje ich oczekiwań. Nauczyciele zwracają też uwagę na fakt, że chcą lepszej szkoły, lepszej edukacji, większej autonomii, niezależności, zaufania do nauczyciela oraz mniejszej biurokracji. Prezes związku zapowiedział, że jednocześnie przeprowadzony zostanie sondaż internetowy adresowany do nauczycieli i pracowników, którzy nie są członkami ZNP. Teraz pozostaje nam czekać na przeprowadzenie referendum strajkowego i ogłoszenie jego wyników 16 września.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *