LEGIONOWSKI. Jak działa ZOZ Legionowo w trakcie epidemii

2020-04-05 9:45:09

W  ZOZ „Legionowo” sp. z o.o.  rejestracja do lekarza POZ i lekarzy specjalistów oraz zamawianie recept na leki przyjmowane na stałe odbywają się tylko telefonicznie – 22 774 51 51, 602 575 241


W przypadku konieczności wizyty bezpośredniej z lekarzem zostanie wyznaczona godzina przyjęcia. Pacjenci, którzy mają już wyznaczoną wizytę do poradni specjalistycznych, w przypadku, kiedy jej nie odwołują, proszeni są o pilnowanie wyznaczonej godziny w celu uniknięcia kontaktu z innymi pacjentami stanowiącymi potencjalne zagrożenie.

Zarówno POZ, jak i Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna działają zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zaleceniami konsultantów krajowych w odpowiednich dziedzinach, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia.

Laboratorium Diagnostyczne jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 9.15. Wykonywane są badania jedynie na podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy  NZOZ „Legionowo” oraz placówek współpracujących.

Gabinet Stomatologiczny ze względu na zagrożenie epidemiologiczne działa w ograniczonym zakresie według zaleceń konsultanta krajowego.

Rehabilitacja Lecznicza ze względu na zagrożenie epidemiologiczne działa w ograniczonym zakresie.

Opieka Psychiatryczna i leczenie uzależnień działają według zaleceń Narodowego Funduszu Zdrowia opierając się w głównej mierze na poradach telefonicznych.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna działa w oparciu o teleporadę. O wizycie w miejscu udzielania świadczeń decyzję podejmuje lekarz w oparciu o wywiad i stan kliniczny pacjenta. Numery telefonów dostępne są na stronie Przychodni, NFZ, oraz na drzwiach wejściowych do Przychodni.

Ambulatorium chirurgiczno-urazowe dla mieszkańców powiatu legionowskiego działa również w oparciu o teleporadę  pod nr tel.: 22 774 51 51. W przypadku bezpośredniego zgłoszenia się do ambulatorium wykonywana jest przez ratownika medycznego procedura segregacji tj. triage.

ZOZ ,,Legionowo” sp. z o.o. informuje, że teleporady są udzielane wyłącznie w sytuacji, gdy ocena stanu zdrowia i zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego.

Wszystkie zmiany organizacyjne w zakresie funkcjonowania Przychodni związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz brakiem czasowej dostępności do poradni specjalistycznych związanej z oddelegowaniem personelu medycznego do wykonywania czynności medycznych w innej placówce opieki zdrowotnej zamieszczane są na stronie internetowej przychodni: www.nzozlegionowo.pl w zakładce aktualności.

 

Źródło: www.powiat-legionowski.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *