LEGIONOWSKI. Jak i gdzie wyrzucić zużyte maseczki i rękawiczki ochronne?

2020-04-16 11:45:27

Wszystkie osoby wyrzucające maseczki i rękawiczki ochronne muszą postępować szczególne ostrożnie. Wysoce zalecane jest, aby osoby zakażone odczekały 72 godziny od zamknięcia worka, przed przekazaniem go do odbioru odpowiednim służbom. A jak mają postępować osoby niezakażone? 

W czwartek, 16 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, zgodnie z którym w miejscach publicznych trzeba przebywać tylko z zasłoniętymi ustami i nosem. Chodzi o to, aby osoby, który chorują na COVID-19 bezobjawowo, nie zakażały innych. Jest to związane z przygotowaniem na “odmrażanie gospodarki”.  Prawdopodobnie od poniedziałku 20 kwietnia w sklepach będzie mogło przebywać więcej klientów, stopniowo mają otwierać się lokale usługowe, rząd chce też znieść zakaz wstępu do lasów.

Odpady od zdrowych osób

Należy pamiętać, że odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Odpady od osób zakażonych

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład również stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na to, że mogą one pochodzić od osób zakażonych koronawirusem oraz na brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

Jak przygotować odpady do odbioru?

Władze zalecają, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka przed przekazaniem go odpowiednim służbom. Osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym. Worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej 3/4 jego pojemności i nie zgniatać.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *