LEGIONOWSKI. Klasyfikacja wojskowa lada moment

2023-04-13 8:39:38

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 33) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, uprzejmie informuję iż:

1. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legionowie będzie;

Starostwo Powiatowe w Legionowie – budynek A, 05-119 Legionowo,
ul. gen. Władysława Sikorskiego 11;
tel. (22) 764-01-81 oraz kom. 510-168-570;
fax. (22) 764-04–16;
e-mail: pczk@powiat-legionowski.pl

2. Termin kwalifikacji wojskowej dla Powiatu Legionowskiego:

17 kwietnia – 22 maja 2023 r.,

godziny urzędowania PKL w dni robocze:

– poniedziałek: od godz. 10.00. do 14.00;

– wtorek – piątek: od godz. 9.00. do 14.00.

3. Terminy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w poszczególnych gminach:

LEGIONOWO                     17.04.2023 r. – 27.04.2023 r.
SEROCK                           28.04.2022 r. – 05.05.2023 r.
NIEPORĘT                        08.05.2023 r. – 09.05.2023 r.
WIELISZEW                      10.05.2023 r. – 12.05.2023 r
JABŁONNA                        15.05.2023 r. – 19.05.2023 r.
KOBIETY                          22.05.2023 r.
Przerwa w pracach komisji  24.04.2023 r. oraz 02.05.2023 r.

Mając na uwadze art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305, z 2023 r. poz. 439), dalej: ustawa o obronie Ojczyzny, w myśl którego za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta na prawach powiatu).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

a) mężczyźni urodzeni w 2004 r.;

b) mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii

zdolności do czynnej służby wojskowej;

c) osoby, które w latach 2021-2022:

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
– zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

d) kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy o obronie Ojczyzny;

e) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *