LEGIONOWSKI. Kto zostanie nowym Przyjacielem Osób z Niepełnosprawnościami?

2023-01-19 6:57:24

Zapraszamy do składania wniosków o nadanie orderu „Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami”

To szczególne odznaczenie wręczane jest corocznie za stałą pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w życiu codziennym oraz dobrowolne wspieranie organizacji zajmujących się niesieniem pomocy dla niepełnosprawnych.

Organizatorzy Dni Osób Niepełnosprawnych oraz samorządy Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego wręczają lokalnym działaczom społecznym order „Przyjaciel Osób Niepełnosprawnościami”.

Wniosek o przyznanie nagrody w roku 2023 należy złożyć według załączonego poniżej wzoru w terminie do 7 marca 2023 r. do godz. 12.00 do Starostwa Powiatowego w Legionowie na adres: 05-119 Legionowo, ul. Władysława Sikorskiego 11 (biuro podawcze), tel. 22 76 40 504.
Regulamin orderu “Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami”
http://www.moklegionowo.pl/teksty/don/don_order_reg_2023.pdfWniosek o nadanie orderu “Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami”
http://www.moklegionowo.pl/teksty/don/don_order_wniosek_2023.pdf

Dotychczasowi laureaci:
2022:
Anna Brzostek
Leszek Brzostek
Michał  Kobrzyński
Jerzy Jastrzębski

2021:
Janusz Kubicki (pośmiertnie) – uhonorowanie za całokształt działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Ireneusz Kłos (pośmiertnie) – uhonorowanie za wspieranie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

Dorota Bielecka – za pełnienie funkcji rodziny zastępczej specjalistycznej oraz wychowywanie niepełnosprawnych dzieci

Jan Bielecki – za pełnienie funkcji rodziny zastępczej specjalistycznej oraz wychowywanie niepełnosprawnych dzieci

2020:
Ewa Lewicka – za wieloletnią działalność przeciw wykluczeniu osób niepełnosprawnych oraz godną do naśladowania życiową postawę

Grzegorz Ratigowski – za popularyzację sztuk walki wśród osób niepełnosprawnych

2019:
Barbara Mierzejewska – za wieloletnią pomoc i działania na rzecz osób niepełnosprawnych, za zaangażowanie i otwarcie swojego serca potrzebującym

Maria Brzózek –  a wieloletnią pomoc i działania na rzecz osób niepełnosprawnych, za zaangażowanie i otwarcie swojego serca potrzebującym

Ewa Grzesznik – duchową i materialną wspierającą osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, za zaangażowanie i otwarcie swojego serca potrzebującym

2018:
Tomasz Chciałowski – za opiekę duchową wspierającą osoby niepełnosprawne i ich opiekunów oraz za pomysł i realizację Warsztatu Terapii Zajęciowej im. św. Rity

Janusz Dłużniewski – za organizację plenerowych warsztatów rzeźbiarskich oraz dzielenie się swoją poezją i pasją z osobami niepełnosprawnymi

Mariusz Wronowski – za działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz kreowanie pozytywnego obrazu osób z niepełnosprawnościami

Joanna Rogala – za promocję wolontariatu wśród młodzieży oraz aktywizację młodych ludzi do działań na rzecz osób potrzebujących i niepełnosprawnych

Urszula Żychowicz – za promocję wolontariatu wśród młodzieży oraz aktywizację młodych ludzi do działań na rzecz osób potrzebujących i niepełnosprawnych

2017:
Andrzej Bochacz – za wybitne osiągnięcia w pracy z osobami niepełnosprawnymi, za zarażanie ich pasją sztuki witrażu oraz promowanie działalności osób niepełnosprawnych w Polsce

Wojciech Kowalczyk – za niezwykłą pogodę ducha, za wsparcie osób chorych na SMA w Polsce i motywowanie osób niepełnosprawnych do działania oraz przykład, jak żyć na przekór ograniczeniom

2016:
Marek Krauss – za szerokie zaangażowanie we wspieranie i rozwój osób niepełnosprawnych, za jego niezwykłą pogodę ducha i uświadamianie niepełnosprawnym niezwykłego bogactwa duchowego i artystycznego.

Marek Tarwacki – za aktywną i innowacyjną działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością w powiecie legionowskim oraz  za jego wieloletnią, wspaniałą i oddaną pracę na rzecz edukacji włączającej

Zdzisław Wasilewski – za jego wielką miarę serca, jaką mierzy on osoby niepełnosprawne, chore i biedne, za jego niebywałą kreatywność i podejmowanie coraz to nowych wyzwań na rzecz osób będących w potrzebie

2015:
Liliana Sadowska – za ogromne zaangażowanie w działalność harcerską i wspaniałe inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie legionowskim

Rada Pedagogiczna Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – za aktywną i innowacyjną działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w powiecie legionowskim

Zespół Szkolno-Przedszkolny „Milenium” w Legionowie – reprezentowany przez Helenę Olkucką, Paulinę Petrykat- Żmijewską i  Roberta Olkuckiego – za bezinteresowną pomoc przy organizacji wydarzeń związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych w powiecie legionowskim

2014:
Krystyna Świniarska – za ogromne zaangażowanie, empatię, poświęcenie, wspaniałe inicjatywy,  prawdziwą przyjaźń, troskę i solidarność z niepełnosprawnymi mieszkańcami powiatu legionowskiego

Krzysztof Wołejko – za ogromne zaangażowanie, zrozumienie, tolerancję i długoletnią współpracę z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie legionowskim

Źródło: www.powiat-legionowski.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *