LEGIONOWSKI. Kto zyskał, a kto…..w rezerwie?

2019-09-16 9:04:20

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wśród 372 rekomendowanych wniosków znalazły się 2 wnioski Powiatu Legionowskiego, 1 wniosek gminy Serock i 2 Miasta Legionowo. Inwestycje wnioskowane przez Powiat i Serock znalazły się na liście podstawowej, czyli do realizacji, a Miasta Legionowo na tzw. liście rezerwowej, czyli oczekującej na realizację ze środków które zostaną zaoszczędzone z zadań podstawowych

Powiat Legionowski otrzyma dofinansowanie w wysokości 2 mln 318,5 tys. zł (80% wartości inwestycji) na 2 inwestycje drogowe o łącznej długości 1,343 km. Natomiast gmina Serock na inwestycję drogową o długości 0,411 km otrzyma dofinansowanie w wysokości 606 tys. zł (70% wartości inwestycji). Fundusz gromadzi środki m.in. na zadania polegające na budowie i przebudowie dróg gminnych i powiatowych. Jednostka samorządu może otrzymać nawet 80% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 30 mln zł.

Co dofinansują w Powiecie

Powiat Legionowski otrzyma dofinansowanie na 2 inwestycje drogowe tj.: Przebudowę drogi powiatowej nr 1807W, ul. Prosta w Karolino, gm. Serock na odcinku II o długości 1,249 km. Kwota dofinansowania wynosi 2 mln 194 tys zł ( 80% wartości inwestycji), wkład własny 548,6 tys zł, wartość całkowita inwestycji 2 mln 743 tys zł. Przebudowę skrzyżowania Drogi Krajowej Nr 61, z drogą powiatową ul. Jana III Sobieskiego w Legionowie w zakresie wydłużenia istniejącego pasa lewoskrętu tej drogi o długości 0,094 km. Kwota dofinansowania wynosi 154 tys. zł (80% wartości inwestycji), wkład własny 12,3 tys. zł, wartość całkowita inwestycji 30,8 tys. zł.

Serock z dofinansowaniem

Gmina Serock otrzyma dofinansowanie na budowę ul. Książęcej wraz z infrastrukturą w Jadwisinie o długości 0,411 km. Kwota dofinansowania wynosi 606 tys. zł (70% wartości inwestycji), wkład własny 260 tys. zł, wartość całkowita inwestycji 866 tys. zł.

Legionowo w…. rezerwie

Wnioski złożone przez Miast Legionowo znalazły się na liście rezerwowej, co oznacza, że możliwość ich realizacji uzależniona jest od oszczędności powstałych z inwestycji zakwalifikowanych do realizacji , które są na liście podstawowej (165 wniosków gmin). Legionowo aplikowało o dofinansowanie: Przebudowy drogi nr 180649W, ul. Zakopiańska w Legionowie, odcinek o długości 0,286 km Kwota dofinansowania miała wynosić 1 mln 167,5 tys. zł (70% wartości inwestycji), wkład własny miał wynieść 500 tys. zł, a całkowita wartość inwestycji miała wynosić 1 mln 667 tys. zł. Przebudowy ul. Kościuszki oraz budowy ścieżki rowerowej przy ul. Handlowej w Legionowie o długości 0,539 km. Kwota dofinansowania miała wynosić 920,5 tys. zł (70% wartości inwestycji), wkład własny miał wynieść 395 tys. zł, a całkowita wartość inwestycji miała wynosić 1mln 316,5 tys. zł.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *