LEGIONOWSKI. Którędy tory kolejowe przetną powiat legionowski? – 7 wariantów

2021-06-16 2:11:10

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą konsultacje społeczne ws. nowej linii kolejowej z Warszawy w kierunku Nasielska, przecinającej powiat legionowski. Zainteresowani mogą zagłosować za 1 spośród aż 7 wariantów inwestycji

PKP opublikowało 7 wariantów przebiegu nowej linii kolejowej, prowadzącej z Warszawy w stronę Nasielska. Wszystkie z nich biegną przez powiat legionowski.

Po co nowe tory?

Kolej chce zapewnić możliwość przejazdu większej liczby pociągów oraz skrócić czas podróży z podwarszawskich powiatów do stolicy. W tym celu zleciło opracowanie studium wykonalności, które ma określić możliwości techniczne oraz szczegółowe rozwiązania i szacowane koszty koniecznych inwestycji. Analizą ma być objęta m.in. budowa nowych torów z Warszawy Choszczówki do miejscowości Kątne/Świercze koło Nasielska. Chodzi o zwiększenie prędkości pociągów poprzez skrócenie obecnych tras kolejowych poprzez omijanie odcinków, które są kręte i niepotrzebnie wydłużają drogę. Dlatego nowa trasa miałyby omijać Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki i ostre zakręty w rejonie Modlina i Pomiechówka. Przewidziano również rozdzielenie ruchu dalekobieżnego (szybszego) od aglomeracyjnego, na którym jest znacznie więcej przystanków. Planuje się też budowę nowych stacji.

4 nowe propozycje

Pierwszy etap konsultacji odbył się kilka miesięcy temu. Wtedy zaprezentowano trzy warianty (1, 2, 3) nowej trasy kolejowej. Teraz przedstawiono łącznie siedem wariantów, a więc do tych wcześniejszych dołożono cztery nowe (4, 5, 6). Warianty te są pokłosiem uwag wniesionych przez mieszkańców podczas poprzednich konsultacji. Ostatni (7) wariant korytarza jest propozycją rozbudowy istniejącej linii kolejowej nr 9 na odcinku Warszawa Praga-Nasielsk, poprzez dodanie 4 toru na istniejącej trasie.
Jak tłumaczą kolejarze: korytarze 6 oraz 7 nie spełniają wymogów realizacji projektu w zakresie parametrów technicznych linii, więc de facto możemy jedynie wybierać z 5 zaprezentowanych wariantów.

Wykluczone warianty

Jak tłumaczą kolejarze: korytarze 6 oraz 7 nie spełniają wymogów realizacji projektu w zakresie parametrów technicznych linii. Zapewne dlatego, w ich przypadku ruch miałby się odbywać częściowo (wariant 6) lub nawet całkowicie (wariant 7) po istniejącej trasie kolejowej. Ponadto wariant 7 wymagałby znaczących wyburzeń istniejącej zabudowy. A więc wybranie tych wariantów już z założenia pozwoliłoby na osiągniecie oczekiwanych efektów takich jak skrócenie czasu podróży oraz zwiększenie przepustowości i szybkości pociągów. Czyli pieniądze zostałyby wyrzucone w przysłowiowe błoto. Tym nie mniej za właśnie wariantem nr 7 tzn. za położeniem dodatkowych torów (poszerzeniem) na istniejącej trasie z Warszawy do Nasielska opowiadają się samorządowcy z Wieliszewa i Nowego Dworu Mazowieckiego.

Preferowane warianty

Z przedstawionej analizy wynika, że warianty 1 i 2 ingerują w tereny cenne przyrodniczo na obszarze Skrzeszewa, a wariant 3 (przez Jabłonnę) znacząco ingeruje w obszary zalesione oraz koliduje z zespołem Pałacowo – Parkowym w Jabłonnie. Warianty
6 i 7, jak wyżej wspomniano, nie pozwalają na uzyskanie odpowiednich parametrów technicznych dla linii kolejowej. Pozostają więc do wyboru warianty 4 oraz 5, które spełniają parametry techniczne i nie posiadają poważnych kolizji.

Korytarz 1

W pierwszy wariancie zawarto propozycję poprowadzenia nowej linii równolegle do istniejącej linii kolejowej do Legionowa. Ma ona przechodzić m.in. tunelem pod centrum Legionowa i odchodzić w kierunku wschodnim od linii kolejowej nr 9 biegnąc przez m.in. Skrzeszew, Wólkę Kikolską i Cegielnię Psucką. Wariant ten ingeruje w tereny zielone w Skrzeszewie.

Korytarz 2

W drugiej propozycji przedstawiono linię kolejową, która ma wychodzić z istniejącej linii kolejowej nr 9 za przystankiem PKP Warszawa Choszczówka. Ma ona biec przez Legionowo przy Centrum Szkolenia Policji (CSP), Skrzeszew, Wólkę Kikolską i Cegielnię Psucką oraz dalej łączyć się z linią kolejową nr 9 na wysokości posterunku odgałęźnego Kątne. Wariant ten ingeruje w tereny zielone w Skrzeszewie.

Korytarz 3

W trzeciej propozycji linia kolejowa ma wychodzić z istniejącej linii kolejowej nr 9 na wysokości przystanku PKP Warszawa Płudy. Ma ona biec w kierunku Dąbrówki Szlacheckiej po niezabudowanych obszarach m. in. Jabłonny, Krubina, Czarnowa, Miękoszynka oraz Studzianek. Wariant ten ingeruje znacząco w tereny zielone oraz koliduje z zespołem pałacowym w Jabłonnie.

Korytarz 4

W czwartej propozycji nowej linii kolejowej jej szlak ma biec od stacji PKP Warszawa Praga wzdłuż istniejącej linii kolejowej nr 9, a przy wejściu do Legionowa odejść w kierunku wschodnim i iść tunelem pod CSP. Następnie poprowadzono ją na północ przez Kikoły oraz Psucin i po zachodniej stronie stacji Nasielsk. Szlak ten łączy się z linią kolejową nr 9 w okolicy przystanku Kątne. Wariant omija tereny zielone w Topolinie oraz zabudowania w Skrzeszewie.

Korytarz 5

W piątej propozycji przedstawiono linię kolejową, zaczynającą się od PKP Warszawa Praga i biegnącą wzdłuż istniejącej linii kolejowej nr 9. Przy wejściu do Legionowa ma ona odejść w kierunku wschodnim i biec tunelem pod CSP. Następnie poprowadzono ją na północ, za Kałuszynem ma skręcać na zachód i włączyć się w linię kolejową nr 9 w Studziankach Nowych. Wariant omija tereny zielone w Topolinie oraz zabudowania w Skrzeszewie.

Korytarz 6

W szóstym wariancie linia kolejowa zaczyna się od stacji PKP Warszawa Praga i biegnie wzdłuż linii kolejowej nr 9. W Chotomowie nowy tor odgałęziałby się od istniejącej linii i biegł podobnie do przebiegu korytarza nr. 3 – po zachodniej stronie Krubina, Miękoszynka, włączając się w Studziankach Nowych w stary ślad. Wariant ten omija jednostkę wojskową w Krubinie oraz cmentarz. Nie spełnia on jednak oczekiwań w zakresie uzyskiwanych parametrów technicznych linii kolejowej.

Korytarz 7

Siódmy wariant proponuje rozbudowę linii kolejowej nr 9 do 4 torów od stacji PKP Warszawa Praga aż do Nasielska. Jednakże zdaniem kolejarzy nie spełnia on oczekiwań projektu w zakresie uzyskiwanych parametrów technicznych linii kolejowej, powoduje konieczność znacznych wyburzeń istniejącej zabudowy, utrudnia możliwość modyfikacji przebiegu linii, może powodować duże utrudnienia w prowadzeniu ruchu kolejowego na istniejącej linii kolejowej nr 9.

Paulina Nowicka

Mieszkańcy mają czas na zgłaszanie swoich uwago do 7 lipca. Spotkania z zainteresowanymi są prowadzone on-line. Ich harmonogram przedstawia się następująco:
– gminy Nasielsk, Świercze, Pomiechówek – 14 czerwca 2021 r. godz. 18:00;
– gminy Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Wieliszew
– 15 czerwca 2021 r. godz. 18:00;
– Warszawa Białołęka oraz gmina Jabłonna – 16 czerwca 2021 r. godz. 18:00;
– gminy Nieporęt, Radzymin. Klembów, Tłuszcz – 17 czerwca
2021 r. godz. 18:00

Komentarze

2 komentarze

  1. Francc odpowiedz

    Dlaczego nie można pociągnąć tego przez Łomianki , Dziekanów , Czosnów itd ….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *