Facebook
LEGIONOWSKI. Legionowo i Powiat w statystykach GUS

2017-10-08 7:53:47

08GUS opublikował dane statystyczne budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowiecki za 2016 r. Dochody budżetu gminy Legionowo w przeliczeniu na jednego mieszkańca plasowały nas miedzy 7 a 12 miejscem w województwie. Natomiast dochody budżetu powiatu na jednego mieszkańca dawały nam w statystykach trzecie miejsce od końca


Badaniem objęto 309 gmin, w tym 30 o statusie gminy miejskiej, 51 gminy miejsko-wiejskiej a 228 wiejskiej – dane obejmowały także 37 powiatów i całe województwo.

Ile na jednego mieszkańca

Przeciętna wartość tego wskaźnika dla gmin w 2016 r. kształtowała się na poziomie 4195 zł, przy czym w gminach miejsko-wiejskich był on o 336 zł wyższy niż w gminach miejskich i o 138 zł wyższy niż w gminach wiejskich. Stosunkowo najwyższy dochód odnotowano w gminach: Podkowa Leśna (7429 zł) i Nadarzyn (7205 zł), najniższy zaś wystąpił w gminach: Przysucha (3029 zł), Solec nad Wisłą (3194 zł) oraz Gostynin (gmina miejska) i Sterdyń (po 3233 zł). Legionowo uplasowało się na 7-12 miejscu, w grupie 5 gmin o wysokości dochodu budżetu gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca w wysokości 5500- 5699 zł.
Dochody ogółem budżetów powiatów wyniosły średnio 967 zł na 1 mieszkańca. Relatywnie najwyższe były w powiatach: przysuskim (1588 zł) i pułtuskim (1409 zł), a najniższe w: siedleckim (650 zł), wołomińskim (771 zł) i uwaga legionowskim (792 zł).

Wydatki ogółem

W 2016 r. wydatki gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły przeciętnie 4057 zł, przy czym w gminach miejsko-wiejskich były średnio o 279 zł wyższe niż w gminach miejskich i o 85 zł wyższe niż w gminach wiejskich. Stosunkowo największe wydatki poniosły gminy: Lesznowola (8001 zł), Nadarzyn (7455 zł) i Podkowa Leśna (6910 zł), najmniej zaś wydatkowały gminy: Przysucha (2848 zł), Sterdyń (2946 zł) i Sobienie-Jeziory (2996 zł). Legionowo w tej grupie znalazło się na 7-12 miejscu z kwotą 5500-5999 zł. Wydatki ogółem budżetów powiatów wyniosły w 2016 r. przeciętnie 949 zł na 1 mieszkańca. Stosunkowo najwyższe wydatki odnotowano w powiatach: przysuskim (1468 zł) i pułtuskim (1449 zł), a najniższe w: siedleckim (644 zł), legionowskim (759 zł) i wołomińskim (762 zł).

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne gmin województwa mazowieckiego wyniosły średnio 535 zł na
1 mieszkańca.
Na inwestycje ze swego budżetu relatywnie najwięcej przeznaczyły gminy: Ceranów (2093 zł) i Różan (1881 zł), a najmniej gminy: Olszanka (13 zł) oraz Sieciechów (30 zł) i Joniec (48 zł). Legionowo z wydatkami rzędu 600-999 zł na jednego mieszkańca znalazło się w grupie gmin w pozycjach 19 -73. Natomiast powiat legionowski z kwotą 23-99 zł znalazł się na pozycjach pomiędzy 27 a 37.
Oprac. Na podstawie informacji sygnalnej GUS „Budżety jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego w 2016 r.”

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *