LEGIONOWSKI. Marszałek popiera kolej do Zegrza

2016-09-23 3:10:14

W spotkaniu, które odbyło się 5 września br., w serockim Urzędzie Miasta i Gminy marszałek Adam Struzik poparł stanowisko samorządowców powiatu legionowskiego, którzy konsekwentnie zabiegają o przywrócenie połączenia kolejowego do Zegrza.

Podczas spotkania marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika ze starostą Robertem Wróblem, prezydentem Romanem Smogorzewskim, burmistrzem Sylwestrem Sokolnickim oraz wójtami Jarosławem Chodorskim, Pawłem Kownackim i Sławomirem Maciejem Mazurem samorządowcy ustalili działania w sprawach, które są wspólnymi problemami gmin powiatu legionowskiego.

Jedną z najbardziej pilnych potrzeb, jakie były omawiane, jest rewitalizacja połączenia kolejowego do Zegrza. – Umożliwienie mieszkańcom Warszawy podróżowania koleją nad Jezioro Zegrzyńskie przyniesie wiele korzyści. Przyczyni się do zmniejszenia ruchu drogowego na „krajówce” nr 61 oraz wojewódzkiej 631 – podkreślił wójt Maciej Mazur. Jego stanowisko poparł burmistrz Sylwester Sokolnicki. – Rewitalizacja kolei do Zegrza zachęci niezdecydowanych do korzystania z uroków powiatu legionowskiego, co rozwinie turystykę weekendową w naszym regionie. – powiedział.

W ubiegłym roku przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych, województwa mazowieckiego i samorządów powiatu legionowskiego podpisali porozumienie mające na celu przywrócenie połączenia kolejowego pomiędzy Wieliszewem (a właściwie Warszawą) i Zegrzem. Powiat kontynuuje monitorowanie działań w tym zakresie. Projekt „Prace na linii 28 na odcinku Wieliszew-Zegrze” jest na podstawowej liście projektów kolejowych realizowanych w ramach poszczególnych regionalnych programów operacyjnych Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, który jest obecnie poddawany konsultacjom. W tej sytuacji inwestor, czyli PLK, podjął działania przygotowujące grunt pod realizację przedsięwzięcia. Sprawdzono stan torów kolejowych pomiędzy Wieliszewem i Zegrzem. Obecnie konieczne jest wykonanie ekspertyz, szczególnie na odcinku nasypu przy wiadukcie nad drogą krajową 61. Ze swojej strony marszałek zadeklarował wysłanie do nowego zarządu Polskich Linii Kolejowych pisemnej deklaracji podtrzymującej stanowisko z 2015 r. określające inwestycję na linii Wieliszew-Zegrze jako priorytetową.

Kolejnym omawianym problemem było przygotowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej 631 na odcinku od ronda w Zegrzu do węzła „Ząbki” projektowanej drogi ekspresowej S17 (Wschodniej Obwodnicy Warszawy). Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Zbigniew Ostrowski poinformował zebranych, że zabezpieczono ponad 3 mln zł na dokumentację dotyczącą przebudowy drogi 631. Samorządowcy podkreślali, że jedyna opcja, jaka jest do zaakceptowania, to poszerzenie tej trasy na terenie powiatu legionowskiego do dwóch pasów w każdym kierunku.

Trzecim tematem poruszanym podczas spotkania w Serocku było zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiat legionowskiego. Omówiono dotychczas wykonane prace, na które samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył wielomilionowe nakłady. Nakreślono także plan działań, mających na celu zaprojektowanie przebudowy wałów przeciwpowodziowych na Wiśle od Jabłonny do Nowego Dworu Mazowieckiego.

Powiat Legionowski

Komentarze

1 komentarz

  1. Damian odpowiedz

    POpierać jest najłatwiej. Grabiec, Wróbel, Smogorzewski i Struzik popierają ten POmysł od dawna ale żeby tak coś zrobić konkretnego i kolej do Zegrza przywrócić to już nie bardzo. Dlatego, jeszcze nie jedno spotkanie przed wyborcze u Mańka jest pewne jak w banku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *