LEGIONOWSKI. Medycyna ratunkowa i medycyna stanów nagłych

2021-12-22 4:16:34

Komu i w jakim zakresie będzie udzielona pomoc w wojskowym szpitalu w Legionowie, który ma zostać otwarty już w styczniu 2022 r., odpowiadają lekarze z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, kierownik dr n. med. Jakub Klimkiewicz oraz z Izby Przyjęć, kierownik dr Anna Czajka

dr Anna Czajka

Czy pogotowie będzie mogło przywozić do szpitala w Legionowie pacjentów z ostrymi stanami, czy też szpital będzie obsługiwał tylko własnych pacjentów (oraz pacjentów przychodni)?

Zespoły Ratownictwa Medycznego będą transportować do Szpitala w Legionowie osoby wymagające pilnej pomocy w zakresie oferowanym przez szpital. W związku z tym, Szpital jest w stanie kompletnie zaopatrzyć osobę z zawałem serca, w tym również w ciężkim stanie – wdrożyć diagnostykę, wykonać zabieg angioplastyki, prowadzić dalej leczenie w Oddziale Kardiologii, czy Oddziale Intensywnej Terapii.
Definitywne leczenie os-trych stanów z zakresu urologii (np. ostre zatrzymanie moczu), czy położnictwa (krwawienie z dróg rodnych w drugim czy trzecim trymestrze ciąży), neurologii (udar mózgu, podejrzenie zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych, ostra zakaźna polineuropatia) – u pacjentów zgłaszających się samodzielnie nie będzie możliwe z powodu braku stosownego oddziału w strukturze Szpitala.
W takim wypadku, po wykonaniu diagnostyki i stabilizacji funkcji życiowych, Chorzy będą przekazywani do jednostek umożliwiających dalsze leczenie – w tym do Klinik przy ul. Szaserów 128. Państwowy System Ratownictwa Medycznego zostanie powiadomiony o strukturze Szpitala w Legionowie.

dr n. med. Jakub Klimkiewicz

Czy na OIT będą trafiać tylko pacjenci szpitala z oddziałów chirurgii, ginekologii i okulistyki (np. po operacjach), czy pogotowie będzie również przywozić pacjentów z zewnątrz?

Oddział Intensywnej Terapii Szpitala WIM w Legionowie przyjmować będzie krytycznie chorych pacjentów z oddziałów szpitalnych Szpitala w Legionowie, Izby Przyjęć Szpitala w Legionowie, oraz, po uzgodnieniu miejsca, pacjentów przekazanych z innych szpitali. Jak najbardziej osoby przywiezione przez Pogotowie Ratunkowe, bądź zgłaszające się samodzielnie do Szpitala będą przyjmowane i leczone w Oddziale Intensywnej Terapii jeżeli wymagać tego będzie ich stan.

Czy na izbę przyjęć będą mogli się zgłaszać w nagłych przypadkach tzw. pacjenci „z ulicy”?
Oczywiście, Oddział Przyjęć zapewni pomoc medyczną samodzielnie zgłaszającym się Pacjentom. Szpital jest szpitalem publicznym, państwowym dostępnym dla każdego obywatela. Naszym celem jest wstępna diagnostyka w Izbie przyjęć i w przypadku wskazań do hospitalizacji – kwalifikacją do właściwego oddziału w Szpitala w Legionowie bądź Klinice CSK MON zgodnie z jednostką chorobową. Do szpitala WIM na Szaserów, jako do jednostki o wyższej referencyjności pacjenci będą przekazywani transportem medycznym.

Dlaczego w legionowskim szpitalu nie bedzie SOR-u?
Aby w strukturze danego szpitala działał SOR, muszą być spełnione określone warunki. Głównymi przeszkodami w stworzeniu SORu w Legionowie jest brak w strukturze szpitala oddziału neurologii, neurochirurgii, pracowni radiologii zabiegowej i traumatologii narządu ruchu. W naszym Szpitalu działać będzie natomiast Oddział Przyjęć zapewniający doraźna pomoc medyczną zgłaszającym się doń Pacjentom.

W szpitalu nie będzie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Proszę powiedzieć, co to w praktyce oznacza dla pacjentów?
Oddział Przyjęć pełni stały, 24 godzinny dyżur zapewniając pomoc medyczną w stanach nagłych. W przypadkach zachorowania na jednostki chorobowe, które wymagają leczenia przez specjalistów niedostępnych w naszym Szpitalu będziemy przekazywać Chorych do innych podmiotów leczniczych.
Przykładowo: w Szpitalu nie ma oddziału Neurologicznego. Nie zmienia to faktu, że chory samodzielnie zgłaszający się z objawami mogącymi sugerować udar mózgu pod postacią zaburzeń mowy, podwójnego widzenia, osłabienia siły mięśniowej połowy ciała, drętwienia połowy ciała, zaburzeń równowagi będzie miał w trybie pilnym wykonaną diagnostykę (badania laboratoryjne, tomografię komputerową głowy w protokole udarowym). Czas jest czynnikiem decydującym, jeżeli chodzi o minimalizację uszkodzenia mózgu. Po tym, jak pacjentowi zostanie udzielona wstępna pomoc, umawiane będzie ewentualne przeniesienie do innego szpitala. Prosimy pamiętać, że to nie dany oddział leczy pacjenta, a leki podane przez personel.

Opracowanie: WIM na podstawie pytań od mieszkańców Legionowa i okolic.
Foto: © Piotr Bławicki/WIM

System Państwowego Ratownictwa Medycznego umożliwia zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia bez zbędnej zwłoki. Ogniwa systemu, a więc zespoły ratownictwa medycznego naziemne i lotnicze oraz szpitalne oddziały ratunkowe i centra urazowe, działają w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
W szpitalach, w których ze względów organizacyjnych nie utworzono SOR-ów, funkcjonują izby przyjęć, które zaliczane są do grupy oddziałów szpitalnych współpracujących z systemem, wyspecjalizowanych w leczeniu nagłych zachorowań zagrażających zdrowiu i życiu. Zespoły ratownictwa medycznego transportują pacjentów wymagających pilnej pomocy medycznej bezpośrednio do tych szpitali, które są w stanie udzielić świadczeń medycznych ratujących zdrowie i życie, kluczowych dla danego zachorowania. Pacjenci zgłaszający się samodzielnie w stanach wymagających natychmiastowych lub pilnych działań ratunkowych, uzyskują w izbach przyjęć wstępną pomoc, tj. diagnostykę oraz niezbędną stabilizację stanu ogólnego, a celem dalszego leczenia przyjmowani są do docelowego oddziału na bazie własnego szpitala lub odpowiednim transportem medycznym przewożeni są do innego ośrodka. Tak szpitalne oddziały ratunkowe jak i izby przyjęć zobowiązane są do całodobowego świadczenia procedur ratujących życie z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć medycyny ratunkowej.

 

Komentarze

1 komentarz

  1. Victor (bez kropki) odpowiedz

    Szkoda, że nie ma SORu ale rozumiem dlaczego. I tak jest super i bardzo się cieszę, że w końcu jest taki szpital u nas. Wesołych Świąt dla pracowników szpitala

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *