LEGIONOWSKI. Nabór na rachmistrzów spisowych

2020-06-23 6:40:24

Urzędy gmin w całej Polsce rozpoczęły 15 czerwca br. nabór na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada. Rekrutacja rachmistrzów potrwa do 8 lipca

Jak poinformował w komunikacie GUS, nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

Kandydaci na rachmistrzów spisowych do spisu rolnego powinni spełniać kilka warunków. Muszą być osobami pełnoletnimi, mieszkać na terenie danej gminy, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie oraz nie być skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jak przebiega nabór na rachmistrza spisowego do Powszechnego Spisu Rolnego 2020?

Kandydaci na rachmistrzów powinni się zgłosić do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.

Kandydaci otrzymają od urzędu gminy informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza. Kandydaci podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa powyżej, będzie realizowany za pomocą aplikacji internetowej. O uzyskaniu statusu rachmistrza decyduje liczba punktów zdobytych przez kandydata i kolejność zgłoszeń podczas naboru(ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów). Rachmistrz jako funkcjonariusz publiczny będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.

Wynagrodzenie rachmistrza spisowego

Zgodnie z ustawą o powszechnym spisie rolnym wynagrodzenie rachmistrza będzie uzależnione od liczby przeprowadzonych wywiadów. Będzie ustalane jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem
gospodarstwa rolnego.

Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:

– po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
– po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
Rachmistrz, po podpisaniu umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, otrzymuje identyfikator oraz urządzenie mobilne, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie internetowej urzędu gminy lub bezpośrednio w siedzibie urzędu.
Więcej na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na stronie http://spisrolny.gov.pl

Źródło: www.powiat-legionowski.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *