LEGIONOWSKI. Niskoprocentowa pożyczka dla mikroprzesiębiorców

2020-04-04 6:28:24

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie ogłasza nabór wniosków o niskooprocentową pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro).

oraz który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSBU ZŁOŻENIA WNIOSKU:

  1. Wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem serwisu internetowego, klikając na poniższy link i postępując zgodnie ze znajdującą się tam instrukcją:

http://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=14080 – /inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA
Ważne: przedsiębiorcy składający wniosek za pośrednictwem serwisu internetowego zobowiązani są do posiadania podpisu elektronicznego, przy wykorzystaniu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowalnego.

  1. W wyjątkowych sytuacjach Urząd dopuszcza możliwość przekazania w formie papierowej wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z dwoma egzemplarzami podpisanej umowy w następujący sposób:
  1. składając dokumenty w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do dedykowanej urny na dokumenty znajdującej się przy wejściu w holu głównym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowskie lub
  2. przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-120 Legionowie. Liczy się data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 76 40 312 lub 22 76 40 311 lub (22) 76 22 340.

Pytania i odpowiedzi dotyczące mikropożyczek, kliknij na poniższy link.
http://legionowo.praca.gov.pl/-/11938009-tarcza-antykryzysowa-niskooprocentowana-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-mikroprzedsiebiorcow

Źródło: www.powiat-legionowski.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *