LEGIONOWSKI. Podsumowanie I półrocza w garnizonie stołecznym

2018-07-10 2:19:32

Mniej przestępstw rozbójniczych, kradzieży samochodów, kradzieży cudzej rzeczy oraz bójek i pobić oraz zabójstw odnotowali stołeczni policjanci w ciągu pierwszego półrocza tego roku. Z udziałem Komendanta Stołecznego Policji i jego zastępców oraz kadry kierowniczej stołecznego garnizonu odbyła się odprawa półroczna


Wczoraj w Komendzie Stołecznej Policji odbyła się odprawa kadry kierowniczej, podczas której zastępcy komendanta odpowiedzialni za poszczególne piony służbowe omówili szczegółowo funkcjonowanie pionu prewencji, kryminalnego i logistyki.

Na początku meldunek o gotowości do odprawy przyjął Komendant Stołeczny Policji. Nadinspektor Paweł Dobrodziej w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim policjantom i pracownikom za zaangażowanie i inicjatywę w realizacji obowiązków służbowych. Komendant przytoczył przykłady najważniejszych działań, których realizacja przyczyniała się bezpośrednio do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców stolicy i ościennych powiatów.

Efekty pracy pionu prewencji omówił podisnp. Tomasz Szymański. Wśród informacji omawianych podczas prezentacji nie zabrakło szczegółów dotyczących pracy dzielnicowych i komórek patrolowo-interwencyjnych oraz podsumowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Policjanci ruchu drogowego w I półroczu zarejestrowali 943 wypadki, w których zginęły 63 osoby, rannych zostało 1127 osób. Z kolei kolizji odnotowano 20845 (ponad 1200 mniej niż w pierwszym półroczu 2017). Głównymi przyczynami wypadków drogowych z winy kierujących było: nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Natomiast głównym przyczynami wypadków z winy pieszego było: wejście na jezdnię przy czerwonym świetle, nieostrożne wejście na przejście przed jadącym pojazdem i przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym. Analiza zdarzeń z sześciu pierwszych miesięcy pokazuje też, że do wypadków i kolizji najczęściej dochodziło w godz. 14.00 – 18.00 w poniedziałki, czwartki i piątki, a najrzadziej w niedziele od 22.00 do północy.

Pierwsze półrocze tego roku to również praca policjantów przy zabezpieczaniu imprez masowych i zgromadzeń. Tych pierwszych było 243, natomiast protestów społecznych, w tym zgromadzeń publicznych – 1007.

Efektywność pracy pionu kryminalnego w stołecznym garnizonie omówił z kolei p.o. Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Krzysztof Smela. O 949 mniej przestępstw odnotowano w 7 kategoriach przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie (13531 – w 2018 r., 14480 – w 2017 r.). Mniej odnotowano w Warszawie i w podległych KSP powiatach zabójstw (w 2017 r. –25, w 2018 r. – 20) i przestępstw rozbójniczych. Jeszcze w tym samym okresie 2017 r. było ich 376, a w tym roku 305. O 643 mniej stwierdzono także kradzieży cudzej rzeczy, o 248 mniej było przypadków uszkodzeń mienia, o 24 mniej bójek i pobić, a o 85 mniej kradzieży samochodu poprzez włamanie.

Odnotowany został wzrost ilości wykrytych przestępstw gospodarczych i korupcyjnych. W przypadku przestępstw narkotykowych stwierdzono ich 2644. Łącznie zabezpieczono ponad 445 kg narkotyków. Ponadto policjanci KSP zabezpieczyli u podejrzanych mienie o wartości ponad 132 mln złotych, a odzyskali mienie na kwotę ponad 42 mln złotych.

Ostatnia część odprawy kadry kierowniczej poświęcona była natomiast efektom pracy pionu logistyki. Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Włodzimierz Pietroń omówił m.in. zagadnienia dot. inwestycji i remontów zarówno tych obecnie realizowanych, jak i tych planowanych w najbliższym czasie (np. budowa KP Pomiechówek i KP Radzymin), zagadnienia z obszaru teleinformatyki, gospodarki transportowej, zaopatrzenia, administracyjno-gospodarczego, medycyny pracy oraz bhp.

mat. Edyta Adamus

foto: Marek Szałajski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *