LEGIONOWSKI. Pół miliona złotych dla mazowieckich WOPR

2022-05-22 11:59:43

Pół miliona złotych na doposażenie działalności jedenastu mazowieckich jednostek ratownictwa wodnego. Umowy z przedstawicielami WOPR podpisał marszałek Adam Struzik


W poniedziałek (9 maja) w siedzibie Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (LWOPR) w Zegrzu Południowym odbyło się przekazanie 0,5 mln zł przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dla jedenastu mazowieckich jednostek WOPR.
W ramach dofinasowania Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało 40 tys. zł. Przedstawicielami samorządu województwa byli: Marszałek Adam Struzik i radna sejmiku Anna Brzezińska. Legionowski WOPR reprezentował prezes Legionowskiego WOPR Krzysztof Jaworski i wiceprezes Legionowskiego WOPR Beata Dąbkowska-Witecka. Fundusze te posłużą m.in. realizacji dyżurów i patroli, zakupowi oraz modernizacji sprzętu oraz organizacji szkoleń dla ratowników. Po sąsiedzku dofinansowane zostały również Nowodworskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Ochotnicza Straż Pożarna – Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim.

Paulina Nowicka
fot. LWOPR Facebook

Komentarze

1 komentarz

 1. pwn odpowiedz

  Proszę o interpretację warunków opisanych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 6.3.2012 w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu , nakazu oraz znaków informacyjnych i flag koniecznych do spełnienia aby z zgodnie z prawem korzystać z wyznaczonego kąpieliska z ratownikiem.
  Przedmiotowe rozporządzenie w § 7 stanowi że:
  (…) “Znaki zakazu oraz nakazu obowiązują w odległości podanej na obrzeżu znaku, liczonej w metrach w jedną i drugą stronę od znaku. Jeżeli na znaku nie ma podanej odległości, obowiązuje on na obszarze wodnym w zasięgu wzroku.”(…)
  § 9 stanowi że :
  “(…) flaga biała informuje że kąpiel jest dozwolona(…)”
  Na plażach w wielu miejscach stoją znaki zakazu kąpieli bez podanej odległości obowiązywania zakazu oraz innym bardziej szczegółowych informacji jakiego rejonu zakaz dotyczy. Zgodnie z przytoczonym § 7 przedmiotowy zakaz obowiązuje na obszarze wodnym, który można omieść wzrokiem stojąc w miejscu usytuowania znaku. Nadmieniam, że nie chodzi tutaj o wyznaczone tory wodne lub obszary portowe.
  Z przepisów nie wynika jasno czy zakaz ten obejmuje również wyznaczonych kąpielisk które są w zasięgu wzroku, stojąc pod znakiem zakazu kąpieli. Przytoczony § 7 rozporządzenia nie precyzuje bowiem wyjątku polegającego na tym, że zakaz kąpieli nie dotyczy kąpieliska oznaczonego białą flagą znajdującego się w zasięgu wzroku
  Nie jest sprecyzowane o czyim zasięgu wzroku mowa w § 7. Funkcjonariusza publicznego który swoimi zmysłami wyznaczył obszar obowiązywania zakazu czy może kąpiącego się, który przed wejściem do wody zapoznał się ze znakiem i omiótł wzrokiem zasięg zakazu ?
  A może chodzi tutaj o pojęcie widnokręgu (odległość obserwatora od linii horyzontu), które wynosi średnio dla dorosłego człowieka 4,65 km ? Jednakowoż w obu przypadkach obszar zakazu i tak wygląda na uznaniowy i względny: bo albo jest zależny od bystrości wzroku obserwatora (dalekowzroczność/krótkowzroczność), bądź subiektywnej odległości od widnokręgu, która to jest ściśle powiązana ze wzrostem obserwatora. Niezdefiniowany obszar wodny na którym obowiązuje zakaz ( bez żadnych innych informacji podanych na znaku ), rodzi opisane tutaj wątpliwości prawne.
  Nie koniec na tym – w § 9 rozporządzenia napisane jest z kolei, że “(…) flaga biała informuje że kąpiel jest dozwolona(…)” Jak należy to interpretować kontekście zapisu w § 7 ? Jeżeli jednocześnie jest wywieszona biała flaga na kąpielisku, które to jest zarazem w zasięgu wzroku plażowicza, bądź funkcjonariusza publicznego stojącego przy znaku zakazu kąpieli bez informacji o zasięgu obowiązywania zakazu kąpieli ?
  Oba przepisy stoją w sprzeczności. Czy w tej sytuacji można legalnie skorzystać z wyznaczonego kąpieliska bez narażenia się o popełnienia wykroczenia z artykułu 55 kw ? Który paragraf: § 7 czy § 9 ma decydującą moc prawną w takiej sytuacji ?
  Jest to fundamentalny problem w odniesieniu stricte do samych kąpielisk: jeżeli kąpiący się oraz funkcjonariusz są krótkowidzami i nie mogą dostrzec kąpieliska spod znaku zakazu kąpieli, oraz nie mówimy tutaj o widnokręgu 4,65 km, to z zapisów rozporządzenia wynika, że nie ma podstaw pociągnięcia do ukarania takiej osoby z art. 55 kodeksu wykroczeń.
  Jak to wygląda w innym przypadku ? W szczególności: czy wady wzroku ( zwłaszcza silne jego upośledzenie u funkcjonariusza) redukują, albo wręcz znoszą do zera obszar obowiązywania zakazu, za wyłączeniem torów wodnych i obszarów portowych ?
  Dziękuję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *