Facebook


LEGIONOWSKI. Pożyczka Gotówkowa – informacja dla osób pokrzywdzonych

2017-10-01 5:59:47

Rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga wydał komunikat dotyczący osób pokrzywdzonych działaniami firmy Pożyczka Gotówkowa Sp. z.o.o poprzednio działającej pod nazwami Pomocna Pożyczka Sp. z.o.o oraz Korporacja Finansowa Skarbiec Sp. z.o.o

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku informuje, że w związku z ogłoszeniem upadłości Spółki Pożyczka Gotówkowa Sp. z.o.o, nie może obecnie podejmować na rzecz osób pokrzywdzonych – wierzycieli spółki czynności cywilnoprawnych zmierzających do zwrotu nienależnie pobranych tzw. opłat przygotowawczych, warunkujących uzyskanie przez te osoby pożyczek, w tym kierowania do Sądu stosowanych pozwów, albowiem takie działania obecnie są niedopuszczalne.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że osoby pokrzywdzone działaniami ww. Spółki, obecnie powinny samodzielnie i bezpośrednio zgłaszać swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia, to jest 2 listopada 2017r.

Wierzytelności należy zgłaszać na ręce Sędziego Komisarza na adres:

Sędzia Komisarz Jacek Werengowski
Sąd Rejonowy Gdańska – Północ w Gdańsku
VI Wydział Gospodarczy
Ul. Piekarnicza 10, 80 – 126 Gdańsk
Sygn. akt VI GUp 146/17”

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *