LEGIONOWSKI. Przetarg na budowę liceum im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym

2020-08-31 8:42:16
Powiat Legionowski ogłosił przetarg na opracowanie projektu budynku z przeznaczeniem na siedzibę utworzonego w zeszłym roku czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym. Otwarcie ofert zaplanowano na 9 września

Budynek powstanie na działce bezpośrednio sąsiadującej ze Szkołą Podstawową im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku, która obecnie zapewnia liceum zaplecze lokalowe. Na kompleks w tym momencie składają się budynek szkoły podstawowej, Aquapark „Fala” oraz zespół wielofunkcyjnych boisk sportowych. Teren pozwala na budowę kolejnego obiektu oświatowego.

Zarówno w roku ubiegłym, jak i bieżącym uruchomiono w liceum po dwie klasy. Analiza demograficzna wskazuje, że w latach 2022-2034 także można liczyć maksymalnie na rekrutację do dwóch klas pierwszych każdego roku – około 50 uczniów. Oznacza to, że za dwa lata w placówce uczyć się będzie około 200 uczniów. To pozwoliło wstępnie oszacować kubaturę, parametry oraz wymogi, jakim sprostać musi planowany budynek. Zadecydowano o zlokalizowaniu w nim ośmiu sal dydaktycznych, trzech pracowni, siłowni, biblioteki, szatni oraz obszernego holu z przeznaczeniem na spotkania i uroczystości dla społeczności szkolnej. Zaplecze stanowić będą cztery pomieszczania biurowe, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga, gabinet pomocy medycznej, pomieszczenia gospodarcze oraz łącznie osiem łazienek, w tym dwie dla osób z niepełnosprawnościami. Nowa siedziba liceum będzie wyposażona w windę i całkowicie wolna od barier architektonicznych.

Firma, która wygra przetarg będzie zobowiązana opracować dwa warianty koncepcyjne inwestycji, a następnie na podstawie wybranego wariantu stworzyć jego kompletny projekt i uzyskać wszystkie niezbędne decyzje umożliwiające rozpoczęcie budowy. Trzykondygnacyjny budynek będzie miał ponad 1500 m² powierzchni. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacuje się na około 12 mln złotych. Harmonogram prac zakłada, że uczniowie liceum rok szkolny 2023/2024 rozpoczną już w nowej siedzibie.

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *