Facebook


LEGIONOWSKI. Przysięga żołnierzy północnego Mazowsza – tym razem w ostrowi mazowieckiej.

2018-09-14 11:14:23

W niedzielę, 23 września br. żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady OT złożą przysięgę wojskową. Będzie to już czwarte zaprzysiężenie w 5.MBOT

Ceremonia rozpocznie się o godz. 12:00 w obiekcie „OMEGA” przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej. Przysięgę na sztandar złoży 80 ochotników z Północnego Mazowsza, w tym 16 kobiet.

Uroczystość będzie zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego. Składający przysięgę żołnierze zostali powołani do służby 8 września br. i przeszli szkolenie podstawowe na Placu Ćwiczeń Taktycznych Gołobórz oraz na Strzelnicy Garnizonowej w Siedlcach. Po zaprzysiężeniu, żołnierze zasilą bataliony lekkiej piechoty mazowieckiej brygady w Komorowie i Siedlcach.

W ten sam weekend przysięgę złożą również ochotnicy z terenu Warmii i Mazur, Lubelszczyzny oraz województwa świętokrzyskiego. Łącznie prawie 600 żołnierzy OT wypowie słowa roty przysięgi, tym samym stając się pełnoprawnymi żołnierzami Wojska Polskiego.

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej jest już ponad 13 tys. żołnierzy,
w tym prawie 11 tys. ochotników pełniących terytorialną służbę wojskową oraz ponad 2 tys. żołnierzy zawodowych. Szkolenia ochotników prowadzi obecnie 9 brygad OT na terenie Podlasia, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Warmii i Mazur, Mazowsza, Wielkopolski oraz województwa świętokrzyskiego i łódzkiego. W najbliższym weekend szkolenia podstawowe ruszą w dwóch kolejnych brygadach na Pomorzu i w województwie kujawsko – pomorskim a w perspektywie miesiąca dołącz także Brygada Małopolska
i Śląska.

Ochotnicy, którzy złożą w niedzielę przysięgę, przeszli intensywne szkolenie podstawowe tzw. „szesnastkę”. Pod okiem doświadczonych instruktorów zdobywali podstawowe umiejętności z zakresu szkolenia strzeleckiego, taktyki, topografii, łączności, zasad zachowania na polu walki, sztuki przetrwania, a także udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Szesnastka” to wstęp do trzyletniego cyklu szkoleniowego Terytorialsów, który obejmuje szkolenia indywidualne, specjalistyczne i zgrywające. Po trzech latach
i odbyciu minimum 124 dni szkoleniowych, żołnierze zostaną poddani certyfikacji, a po jej pozytywnym zakończeniu uzyskują status gotowości bojowej (combat ready). Szkolenia w WOT odbywają się głównie w weekendy, co pozwala w sposób optymalny pogodzić życie zawodowe, rodzinne, czy też naukę, ze służbą wojskową.

Czym są Wojska Obrony Terytorialnej?

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) jako piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych powstały
z początkiem 2017 roku. Obecnie WOT jest w procesie formowania, którego zakończenie planowane jest na 2021 rok, wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładane 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie. Docelowo ma ich być 17.

WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

***

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, powstała w ramach II etapu formowania WOT, jest jedną

z dwóch Brygad OT na terenie województwa Mazowieckiego. W jej skład wchodzą

4 bataliony lekkiej piechoty, rozmieszczone w 4 rejonach północnego Mazowsza:

w Ciechanowie, Komorowie, w Siedlcach i w Zegrzu (w trakcie formowania). Dowódcą 5. Mazowieckiej Brygady jest płk dypl. Andrzej Wasielewski. Misją 5. Mazowieckiej Brygada Obrony Terytorialnej, jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych
w stałym rejonie odpowiedzialności, który obejmuje 17 powiatów. Natomiast w czasie wojny Brygada stanowić ma wsparcie dla wojsk operacyjnych.

Obecnie 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej liczy już ponad 1000 żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *