LEGIONOWSKI. Ptasia grypa H5N8 w powiecie! Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

2021-02-18 6:00:51

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie stwierdzenia w powiecie legionowskim przypadku grypy ptaków.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że w badaniu laboratoryjnym przeprowadzonym w dniu 12 lutego 2021r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach stwierdzono 1 przypadek grypy ptaków H5N8 u padłego łabędzia niemego pobranego z terenu Jeziorka Wieliszewskiego.

Z analizy ryzyka przeprowadzonej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim wynika, że wystąpienie choroby nie stanowi istotnego zagrożenia dla ludzi i dla zwierząt.

W ocenie organu:

1. Prawdopodobnym jest wystąpienie kolejnych upadków ptaków na terenie Jeziorka Wieliszewskiego i w jego pobliżu. Padłe ptaki powinny być zbierane przez służby gminne i poddawane utylizacji jako uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii I. Należy przy tym zaznaczyć, że martwe ptaki padłe z powodu grypy H5N8 nie stanowią istotnego zagrożenia dla ludzi — grypa bowiem szerzy się głównie z wydychanym powietrzem – osoby zbierające ptaki martwe powinny być wyposażone w jednorazowe rękawiczki ochronne i standardowe płyny dezynfekcyjne).

2. Zalecane jest ograniczenie przemieszczania ludzi w okolicach Jeziorka Wieliszewskiego (zwłaszcza z psami) w celu ograniczenia straszenia ptaków.

3. Zalecane jest zgłaszanie organom Inspekcji Weterynaryjnej przypadków upadków ptaków domowych z terenów gminy Wieliszew i Serock.

4. Możliwe jest wystąpienie upadków ptaków w innych miejscach — takie przypadki powinny być zgłaszane Inspekcji Weterynaryjnej. Inspekcji Weterynaryjnej należy zgłaszać:

• Upadki ptaków wodnych — każde

• Upadki ptaków drapieżnych — każde.

• Upadki innych ptaków — powyżej 5 w polu widzenia.

Źródło: www.powiat-legionowski.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *