LEGIONOWSKI. PZSP podsumowuje rok szkolny

2021-06-02 6:42:55

Pomimo odmiennej formy pracy w czasie nauki zdalnej uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie w mijającym roku szkolnym mieli wiele możliwości, aby potwierdzić swoje umiejętności oraz nabyć nowe kompetencje

Szkoła należy do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) zapewniającej szkołom z całej Polski dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, dzięki czemu nieustannie podnosi poziom cyfrowych kompetencji uczniów i umożliwia im otwarcie na nowe technologie. PZSP to również „Szkoła w chmurze”, czyli bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami.

W szkole odbył się Dzień Nowych Technologii w Edukacji z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego celem jest popularyzowanie technologii informacyjno komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.

W ramach współpracy z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki zrealizowany został projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Odwrócona klasa – włączanie uczniów w kreowanie procesu kształcenia”, którego celem było podniesienie kompetencji uczniów w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych.

Placówka podjęła również współpracę z Centrum Nauki Kopernik w ramach realizacji projektu Erasmus+ Hands-on-Remote. Projekt ten jest inspirowany sytuacją zamknięcia szkół związaną z COVID-19, a jego głównym celem jest zwiększenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów ze szkół zawodowych i techników.

Szkoła bierze udział w kampanii kwalifikacje2025+, która umożliwia nabycie dodatkowych umiejętności zawodowych. Dla chętnych uczniów klas I i II technikum i Szkoły Branżowej I stopnia zaoferowano vouchery na kursy, takie jak: inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D, grafik komputerowy, multimedia w reklamie, kompetencje społeczne, własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą. Po zakończonym kursie uczniowie przystępują do certyfikowanego egzaminu VCC.

W ramach współpracy ze szkołą z Soest z Niemiec odbył się konkurs pt.: „Moja Europa zrównoważonego rozwoju“. Uczniowie zapoznali się z celami Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, ogłoszonej przez ONZ, i wykonali prace konkursowe – fotografię ze swojego najbliższego otoczenia ukazującą działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Przez cały rok szkolny uczniowie brali udział w licznych konkursach i olimpiadach potwierdzających ich wyjątkowe umiejętności. We wrześniu trzyosobowa drużyna szkolna zgłosiła swoją pracę – filmik o tematyce historycznej – do V Edycji Konkursu Patria Nostra dla Mazowsza. Uczniowie zdobyli zaszczytne IV miejsce na ponad sześćdziesiąt drużyn startujących w konkursie.

W marcu natomiast odbył się etap centralny XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności: „Cukrzyca – prewencja i leczenie dietą”, do którego zakwalifikowały się dwie uczennice szkoły: Wiktoria Kędra i Aleksandra Świętlicka. Uzyskały one tytuł finalisty i tym samym są zwolnione z pisemnego egzaminu zawodowego oraz otrzymują indeks na wybraną uczelnię wyższą.

Kolejnym przedsięwzięciem, w którym brali udział uczniowie legionowskiego PZSP był Pix Programming Challenge – międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy rozwiązywali zadania z zakresu programowania za pośrednictwem aplikacji PixBlocks.

Emocji dostarczały też min.: ogólnoszkolny konkurs językowy The Point Online, zorganizowany przez Centrum Kształcenia Językowego „The Point”, którego finał  odbędzie się w czerwcu, oraz  konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”. Organizatorem drugiego konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Szkoła zajęła III miejsce w  konkursie ekologicznym „Myśl globalnie -działaj lokalnie. Segregujesz/Zyskujesz” w kategorii „Najlepsza placówka oświatowa”. Natomiast uczeń Dominik Głowacki z klasy 4 TI zajął II miejsce w kategorii „Najlepszy uczeń”.

Uczniowie chętnie włączali się w liczne akcje orgaznizowane przez lokalne instytucje – kursy e-learningowe z Honorowego Dawstwa Krwi i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, akcję „Gorączka Złota” pod patronatem Wojewody Mazowieckiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego, Akcję „Żonkile” upamiętniającą 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim zorganizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

Liczne grono uczniów włączyło się w coroczne działania, takie jak: Europejski Dzień Języków Obcych, Konkurs Dań Wigilijnych, konkurs wiedzy o pizzy, konkurs ekologiczny „Razem przywróćmy naszą Ziemię”, akcję czytelniczą „Czytam Tobie – czytam sobie” oraz Dzień Patrona Szkoły.

Źródło: www.powiat-legionowski.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *