LEGIONOWSKI. Rada Warszawskiego Transportu Publicznego – zaproszenie na spotkanie otwarte

2018-12-10 1:19:06

W środę 12 grudnia mieszkańcy Warszawy i aglomeracji będą mogli wziąć udział w otwartym posiedzeniu Rady Warszawskiego Transportu Publicznego. Zapraszamy do dyskusji na tematy, nad którymi w ostatnich miesiącach pracowała Rada WTPOtwarte posiedzenie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego rozpocznie się 12 grudnia o godzinie 17.00 w Centrum Kreatywności „Targowa”, przy ul. Targowej 56. Do wzięcia w nim udziału zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy i gmin aglomeracji zainteresowanych rozwojem komunikacji zbiorowej. Podczas spotkania przedstawione zostaną efekty prac Rady WTP prowadzonych od czasu ostatniego otwartego posiedzenia (18 czerwca 2018 r.). Jej przedstawiciele zaprezentują rekomendacje dotyczące priorytetów w ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej. Mieszkańcy będą mogli porozmawiać o nich z członkami Rady WTP oraz pracownikami Zarządu Transportu Miejskiego, a także zgłosić zagadnienia, które ich zdaniem powinny stać się przedmiotem dalszych prac Rady. Przeprowadzona zostanie także krótka ankieta, w której pasażerowie będą mogli wskazać tematy do omówienia w I połowie 2019 r. (plik ankiety dostępny jest na stronie ZTM).

Podczas spotkania dyskusja prowadzona będzie równolegle przy kilku stolikach tematycznych. Taka metoda umożliwi podjęcie większej liczby zagadnień. Kwestie, które zostaną przedyskutowane to:

  • Karta Praw Pasażera – czy jest potrzebna? Jaki powinna przybrać kształt? Co ma się w niej znaleźć?
  • uprzywilejowanie autobusów i tramwajów, dostęp do buspasów, kontrola buspasów, metrobusy – po co, jak i gdzie?
  • informacja pasażerska – czego oczekują pasażerowie?
  • zasady marszrutyzacji, czyli jak kształtować układ linii komunikacyjnych: bezpośrednio przy małej częstotliwości, czy z przesiadkami, ale często.

Miejsce spotkania przystosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zapewnione zostanie także tłumaczenie na polski język migowy dla osób głuchoniemych i niesłyszących oraz zamontowana pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących.

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego została powołana przy ZTM jako platforma wymiany opinii, zbierania sugestii i informacji od przedstawicieli różnych środowisk. To ciało doradcze, podczas spotkań którego dyskutowane są tematy organizacyjne, przewozowe, handlowe, taryfowe, czy infrastrukturalne, dotyczące transportu publicznego w stolicy i w całej aglomeracji. W skład Rady WTP wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych, ekologicznych i zrzeszających przedsiębiorców, a także m.in. samorządów, świata nauki, ZTM i przewoźników. Część jej posiedzeń przeprowadzanych jest w otwartej, ogólnodostępnej formule.

O Radzie WTP – jej składzie, kompetencjach i działaniach – dowiedzieć się można więcej na stronie Zarządu Transportu Miejskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *