LEGIONOWSKI. Spotkanie w sprawie pandemii przed rozpoczęciem roku szkolnego

2020-08-25 6:27:56

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie przedstawiciele Zarządu Powiatu, dyrektorzy szkół oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny spotkali się, aby określić zasady organizacji nauki w nadchodzącym roku szkolnym dla szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski

Po zapoznaniu się z aktualnymi przepisami i wytycznymi Ministeria Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego związanymi z pandemią COVID-19 postanowiono, że szkoły będą pracować w systemie stacjonarnym. Oznacza to, że począwszy od 2 września lekcje będą odbywać się w placówkach.

Dyrektorzy przedstawili stan realizacji zadań szkoły związanych z wdrożeniem wytycznych MEN i GIS w poszczególnych szkołach oraz stopień przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Poinformowali także o posiadanych środkach i materiałach mających umożliwić zachowanie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników, przewidywanych formach realizacji wytycznych MEN oraz o organizacji rozpoczęcia zajęć. W toku dyskusji wypracowane zostały wspólnie ogólne wytyczne, które dyrektorzy uwzględnią w swoich regulaminach wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem szkół w czasie zagrożenia COVID-19. Dyrektorzy zostali poinformowani także o najistotniejszych zmianach w przepisach prawa oświatowego.

W razie zmiany sytuacji pandemicznej dyrektorzy będą reagować na bieżąco. Ustalono natomiast, że podczas zajęć dydaktycznych nie będzie obowiązku zasłaniania ust i nosa, ale obowiązek taki będzie dotyczył przerw. Uczniom wyrywkowo mierzona będzie temperatura.

Ponadto wszystkie szkoły złożyły zamówienia na bezpłatne płyny do dezynfekcji i maski medyczne dla  nauczycieli w ramach rządowego programu, które w razie potrzeby będą uzupełniane z rezerwy powiatu, a w dalszej kolejności kupowane.

 

Źródło: www.powiat-legionowski.pl / Fot. Freepik.com

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *