LEGIONOWSKI. Szkoła specjalna stara się o certyfikat

2021-05-27 6:46:50

Przed całym zespołem Przedszkola Specjalnego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie kolejne wyzwanie. Dziś rozpoczęła się ewaluacja, prowadzona przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, która jest podsumowaniem całorocznej pracy

Minął rok odkąd z powodu pandemii Covid-19 wiele dziedzin życia społecznego, w tym również edukacja musiało sprostać nowym wyzwaniom. Dla Przedszkola Specjalnego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie był to również czas niepewności i obaw, ale jednocześnie czas szukania rozwiązań, by w bezpieczny dla wszystkich sposób kontynuować terapię naszych przedszkolaków. Dzięki wspólnym staraniom, dostosowaniu pracy w przedszkolu do wymogów reżimu sanitarnego, udało się przepracować mijający rok szkolny stacjonarnie. Udało się również kontynuować bardzo ważną dla Przedszkola współpracę z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku (IWRD), który jest jedną z najlepszych w Polsce i na świecie placówek zajmujących się terapią dzieci  z autyzmem.

dwoje dzieci siedzi na przeciwko siebie przy stoliku i uczą się języka obrazkowego, czyli alternatywnych metod komunikacji

Przedszkole Specjalne w PZS i PS stara się o uzyskanie rekomendacji Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, potwierdzającej najwyższą jakość prowadzonej w przedszkolu terapii dzieci z autyzmem    i niepełnosprawnością intelektualną. W tym celu nauczyciele- terapeuci wdrażają techniki uczenia, których skuteczność została udowodniona licznymi badaniami naukowymi, konsultując prowadzoną terapię podczas regularnych superwizji z wicedyrektor IWRD panią mgr Iwoną Rutą-Sominką. Realizowanie zaleceń z superwizji dotyczących organizacji pracy oraz realizacji programów terapeutycznych dzieci jest oceniane przez superwizora podczas corocznych ewaluacji. W tym roku szkolnym wszystkie superwizje odbyły się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Z uwagi na zachowanie reżimu sanitarnego przeprowadzone zostały w formie zdalnej.

Rok szkolny 2020/2021 chociaż naznaczony wieloma ograniczeniami związanymi z pandemią okazał się być bardzo owocny dla naszego Przedszkola. Wielkim wyróżnieniem było zaproszenie nauczycieli-terapeutów do zaprezentowania swoich doświadczeń w pracy z uczniami z autyzmem podczas XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pod tytułem: “15 lat IWRD. Terapia osób z autyzmem – model dr Krantz i dr McClannahan w badaniach i praktyce”, które odbyło się również w formie online. Sympozjum okazało się dużym sukcesem. Za pośrednictwem mediów społecznościowych, stron internetowych i platformy ClickMeeting dotarło do ponad 10 tysięcy osób. Nauczyciele z naszego Przedszkola Specjalnego przedstawili temat „Uczenie dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną samodzielnej zabawy i spędzania czasu wolnego- doświadczenia w stosowaniu metody planów aktywności”. Prezentacja nauczycieli spotkała się z dużym uznaniem i wieloma pozytywnymi komentarzami. Więcej informacji  dotyczących Sympozjum można znaleźć na stronie internetowej sympozjum. Wystąpienia prelegentów są dostępne również na kanale IWRD na YouTube.

Mamy nadzieję, że podjęte przez wszystkich wysiłki na rzecz ciągłego podnoszenia jakości pracy z dziećmi z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną zaowocują otrzymaniem rekomendacji Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

tekst: Marzenna Kmieciak, dyrektor PZSiPS w Legionowie
zdjęcia: Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Źródło: www.powiat-legionowski.pl

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *