LEGIONOWSKI. Uchwalili podwyżki dla nauczycieli

2019-11-26 11:31:13

Oprócz obligatoryjnych podwyżek pensji, nauczyciele szkół i przedszkoli prowadzonych przez Powiat Legionowski otrzymają także podwyżki dodatków za wychowawstwo, za pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz w pracę w trudnych warunkach

Rada Powiatu w Legionowie, oprócz przyznanych ustawowo podwyżek wynagrodzeń nauczycieli podjęła na dzisiejszej sesji uchwałę o podwyżkach dla nauczycieli szkół, dla których Powiat Legionowski jest organem prowadzącym, w ramach których m.in. podniesiono o 20% dodatki za wychowawstwo – do 300 zł nauczycielom w szkołach i do 150 zł nauczycielom w przedszkolu. Ponadto wychodząc na przeciw oczekiwaniom środowiska nauczycieli kształcących i wychowujących dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także postulatom nauczycieli, podniesiono wysokość dodatków za tzw. warunki pracy w następujący sposób:

-zwiększenie miesięcznej wysokość dodatku dla nauczycieli realizujących badania psychologiczne i pedagogiczne nieletnich i małoletnich oraz nauczycieli realizujących zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami lub opiekunami (dotyczy nauczycieli PPP oraz ośrodka WWRD) ze 165 do 200 zł (wzrost o 21,2%);

-zwiększenie miesięcznej wysokość dodatku dla nauczycieli realizujących praktyczną naukę zawodu w szkołach specjalnych, zajęcia dydaktyczne w szkołach przysposabiających do pracy, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, pracę w dniu wolnym od pracy, zajęć indywidualnego nauczania ucznia zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego z 220 do 270 zł (wzrost o 22,7%);

-zwiększenie miesięcznej wysokość dodatku dla nauczycieli realizujących zajęcia wymienione powyżej w tzw. warunkach uciążliwych (dotyczy szkoły specjalnej) z 440 do 550 zł (wzrost o 25,0%).

Komentarze

5 komentarzy

 1. pwn odpowiedz

  A prokurator dostał sowitą podwyżkę… Można ? Można.

 2. Stoczniowiec odpowiedz

  Jeśli mało markety w Legionowie czekają. Jakoś nie widać chętnych…

 3. Ażka odpowiedz

  Dramat. I dziwić się, że nikt tu nie chce pracować. Odejdą powoli wszyscy dobrzy nauczyciele do Warszawy. Dla pieniędzy…

  1. olo odpowiedz

   Nikt nie odejdzie. Wszyscy dobrzy nauczyciele są już na emeryturze lub cmentarzu. Obecnie to są jedynie “pracownicy oświaty”.

 4. niemoty odpowiedz

  Nauczyciele w powiatowych szkołach bez dodatku motywacyjnego. Zarząd nie zgodził się na warunki nauczycieli i na ten moment dostaną całe “0”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *