LEGIONOWSKI. Ujawnij czym się ogrzewasz – nowy obowiązek dla właścicieli domów

2021-06-28 8:28:52

Od 1 lipca br. właściciele domów i administratorzy nieruchomości będą mieli obowiązek zgłaszać czym ogrzewają swoje domy i mieszkania. Za niezgłoszenie źródeł ciepła będzie groziło nawet do 5 tys. zł mandatu. Jak zapowiada Ministerstwo Klimatu, zgłaszanie źródeł ciepła ma na celu skuteczniejszą walkę ze smogiemPodstawą prawną do uruchomienia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Piece, kotły, grzejniki gazowe, piece na paliwa stałe, kominki i kuchnie węglowe od 1 lipca będę musiały zostać zgłoszone do powstającej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Zgłaszać będzie trzeba również pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne i ogrzewanie elektryczne.

Nowy obowiązek dla wszystkich

Zgodnie z rozporządzeniem, obowiązek złożenia deklaracji w gminie będą mieli wszyscy. Jednak mieszkańcy bloków nie muszą się przejmować, bo w ich imieniu deklaracje składane będą przez Wspólnoty lub Spółdzielnie Mieszkaniowe. Właściciele i zarządcy nieruchomości będą mogli składać takie deklaracje wypełniając elektroniczny formularz w internecie. W przypadku nowych domów, taką deklarację trzeba będzie złożyć w ciągu 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.
Złożone deklaracje i prowadzona ewidencja ma również za zadanie posłużyć do planowania wydatków oraz programów i dofinansowań.

Jak złożyć deklarację?

Deklaracja CEEB będzie mogła być złożona elektronicznie lub w formie papierowej we właściwym miejscowo urzędzie. W przypadku tej drugiej opcji Wójt, Burmistrz lub Prezydent ma obowiązek wprowdzić dane do systemu ewidencji w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „nowo” powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw lub w przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania paliw, termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej.

Kary za brak deklaracji i kontrole

Za niedopełnienie obowiązku grozić nam będzie mandat od 500 zł do 5 tys. złotych, jeśli sprawa swoje rozwiązanie znajdzie w sądzie. Ponadto gminne jednostki zajmujące się ekologią będą mogły zapukać do drzwi i przeprowadzić kontrolę w celu sprawdzenia, czy wpisane źródło ciepła jest faktycznie używane w budynku. Co ważne, nałożone kary w formie mandatów zasilą budżet danej gminy.

oprac. na podstawie:
money.pl/ gov.pl/gunb.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *