LEGIONOWSKI. Umowa na projekt budynku PIK podpisana

2022-09-07 2:49:37
Inwestycja związana z budową nowej siedziby dla Powiatowej Instytucji Kultury wchodzi w kolejną fazę. 6 września podpisano umowę z autorką zwycięskiej koncepcji architekt Kariną Jędrak-Kościeszą na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla tego przedsięwzięcia

W połowie lutego rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na projekt nowej siedziby dla Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie. Zwyciężyła praca architekt Kariny Jędrak-Kościeszy, a jej autorkę zaproszono do negocjacji mających na celu ustalenie warunków wykonania kontraktu, takich jak termin realizacji, zakres oraz wartość prac projektowych. Dokonano także niezbędnych zmian w przygotowanej koncepcji, aby jak najlepiej dopasować funkcjonalność budynku do istniejących potrzeb. Podpisanie umowy oznacza pozytywne zwieńczenie procesu konsultacyjnego. Pełna dokumentacja powinna być gotowa za dwa lata.

Potrzeba dla kultury
Powiat legionowski dynamicznie rozwija się, co ma odzwierciedlenie chociażby w znaczącym wzroście liczby mieszkańców. W ślad za zwiększonymi potrzebami zbiorowymi w zakresie kultury nie podążyło dotąd stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej na poziomie ponadgminnym. Powiatowa Instytucja Kultury zlokalizowana jest obecnie w budynku przy ul. Sowińskiego, w którym z trudem mieści się biblioteka powiatowa. Brakuje tam jakiegokolwiek zaplecza w postaci pracowni, sal do zajęć czy sali widowiskowej. Budowa nowej siedziby PIK rozwiąże te problemy i będzie odpowiedzą na rosnące potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie dostępności oferty kulturalnej i możliwości jej realizacji. Pozwoli osiągnąć cele stawiane modelowym ośrodkom kultury, czyli stwarzanie możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej, otwarcie na wszystkie grupy społeczne, kształcenie postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze, angażowanie artystów w życie kulturalne społeczności lokalnych, integrowanie społeczności lokalnej za pomocą działań kulturalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i jego skutkom.

Na zdjęciu od lewej: naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Paweł Zając, sekretarz Powiatu Paweł Trawkowski, skarbnik Powiatu Katarzyna Rembelska, wicestarosta legionowski Konrad Michalski, starosta legionowski Sylwester Sokolnicki, architekt Karina Jędrak-Kościesza, członek Zarządu Powiatu Grzegorz Kubalski, dyrektor Powiatowej Instytucji Kultury Ewa Listkowska, kierownik Zespołu ds. Zamówień Publicznych Katarzyna Łysek, członek Zarządu Powiatu Przemysław Cichocki, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Joanna Kajdanowicz

Nowoczesność i funkcjonalność
Nowa siedziba PIK ma powstać na działce u zbiegu ulic Warszawskiej, Sobieskiego, Norwida i Wysockiego w Legionowie. Obiekt będzie miał ok. 3 600 m kw. powierzchni, dwie kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Znajdą się w nim między innymi sala widowiskowo-koncertowa ze sceną, garderobami, magazynem i rekwizytornią; biblioteka wraz z antresolą i zapleczem; studio nagrań z pracownią muzyczną; kompleks pracowni; sala wielofunkcyjna; przestrzenie wystawiennicza i coworkingowa; sala konferencyjna; klubokawiarnia artystyczna; pomieszczenia administracyjne; zaplecze gospodarcze i sanitarne. Ponadto zagospodarowano przestrzeń wokół budynku, zaprojektowano parkingi i dojazdy do obiektu oraz miejsce do organizacji wydarzeń plenerowych. A wszystko to z poszanowaniem znajdującego się na działce drzewostanu.
Przy zaplanowanym wyspecjalizowaniu poszczególnych przestrzeni zachowano potencjał do zmiany funkcjonalności pomieszczeń, ich adaptacji do nowych potrzeb, a także ewentualnej rearanżacji. Zastosowane rozwiązania będą zachęcać do przebywania w nowej siedzibie PIK i w jej sąsiedztwie nie tylko przy okazji korzystania z oferty kulturalnej. Nowy obiekt ma być miejscem różnorodnych działań, a także sprzyjać spotkaniom, nawiązywaniu kontaktów, wymianie idei oraz stanowić przestrzeń relaksacyjną, stworzoną do spędzenia wolnego czasu i pobudzającą kreatywność.

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej to kolejny krok na drodze do realizacji tej sztandarowej inwestycji Powiatu Legionowskiego.

Źródło: www.powiat-legionowski.pl

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *