LEGIONOWSKI. Urzędy nie zawiadomiły prokuratury

2020-04-30 6:41:51

Poczta Polska wystąpiła do urzędów gmin w całej Polsce o udostępnienie spisów wyborców, w których znajdują się dane osobowe obywateli. Gminy analizują przesłane mailem wnioski, proszą o ich potwierdzenie i wskazanie podstawy prawnej. Na razie jednak nie zawiadamiają prokuratury…

Wnioski o  udostępnienie rejestrów wyborców, które mają być niezbędne do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym, zostały przesłane na adresy mailowe urzędów. Spowodowało to obawy urzędników, w jaki sposób mają zareagować na taki wniosek.

Próba wyłudzenia danych?

– Wnioskodawcą jest Poczta Polska, jednak chodzi o udostępnienie danych osobowych wyborców, a przesłane wnioski nie posiadają odpowiedniego podpisu kwalifikowanego (elektroniczna forma podpisu osoby uprawnionej, mającej moc prawną przyp. Red.), dlatego mamy wątpliwości czy możemy udostępnić te dane – usłyszeliśmy od jednego z urzędników. W mediach pojawiły się także obawy czy przy okazji nie może dochodzić do wyłudzenia danych osobowych. W związku z tym zadaliśmy pytania urzędom gmin na naszym terenie, jak zareagowały na wnioski Poczty polskiej i czy zamierzają przekazać jej spisy wyborców.

Urzędy analizują i żądają uzupełnień

Pierwszą odpowiedź otrzymaliśmy z urzędu gminy w Nieporęcie. Wynika z niej, że wniosek jest analizowany, co do podstaw prawnych umożliwiających przekazanie danych wyborców. Wskazano jednocześnie, iż przepisy o głosowaniu korespondencyjnym nie zostały jeszcze uchwalone. Z kolei w Wieliszewie urzędnicy wystąpili do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o: podstawę prawną oraz podpis kwalifikowany podmiotu. Urzędy w Jabłonnie, Serocku i Legionowie również analizują przesłane im wnioski o udostępnienie danych wyborców. Z naszych informacji wynika jednak, że żaden z urzędów nie zgłosił do prokuratury, iż mogło dojść do próby wyłudzenia danych osobowych przez podmiot, który nie jest do tego uprawniony.

QK/ fot. Artur Ciecierski Burmistrz Zakroczymia fanpage

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *