LEGIONOWSKI. Wały na Wiśle czekają na decyzję środowiskową

2021-10-01 7:16:30

Jeżeli wszystko dobrze pójdzie to w połowie czerwca 2022 r. rozpocznie się modernizacja wałów przeciwpowodziowych na Wiśle, na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Maz. Odpowiedzialne za modernizację przedsiębiorstwo Wody Polskie podpisało umowę na dokumentacje projektową i oczekuję na decyzję środowiskową

Pierwsze informacje, jakie pojawiły się w sprawie modernizacji wału na wspomnianym odcinku pojawiały się od bardzo dawna. Ostatnie szeroko zakrojone działania lokalnych samorządów rozpoczęły się w 2016 r. Zebrano wtedy 400 tys. zł na wykonanie projektu modernizacji wałów. Niestety zajmujący się tym Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie został zlikwidowany. Jego obowiązki przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a cała procedura ruszyła od nowa.

Czekają na dokumentację

Zgodnie z uzyskanymi przez nas informacjami prace projektowe są w toku. Obecnie trwa postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w ramach którego nałożono obowiązek sporządzenia raportu oceny odziaływania na środowisko. Do kontynuowania procesu przegotowania inwestycji i uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Zakończenie opracowywania dokumentacji i uzyskania decyzji pozwolenia na realizację uzależnione jest od wydania decyzji środowiskowej przez RDOŚ, szacowany termin to czerwiec 2022 r.

Będą dokumenty, zabezpieczą środki

Rozpoczęcie prac związanych z rozbudową wału jest możliwe po uzyskaniu wymaganych decyzji: decyzji środowiskowej wydawanej przez RDOŚ, pozwolenia wodnoprawnego i ostatecznie pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Kolejnym etapem będzie zabezpieczenie środków finansowych i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ze względu na skalę inwestycji planowana jest realizacja etapowa.

Wojciech Dobrowolski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *