LEGIONOWSKI. Warsztaty z udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej

2021-10-15 6:18:21

W szkołach ponadpodstawowych na naszym terenie realizowane są zlecone przez Powiat Legionowski warsztaty z udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obsługi defibrylatora

W przypadku zachorowania lub wypadku z zatrzymaniem krążenia i oddechu kluczowe dla przeżycia poszkodowanego są pierwsze 4 minuty. W tym czasie nie zdąży dotrzeć lekarz, ale proste czynności ratownicze może wykonać każdy uczestnik zdarzenia. Ich celem jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia, a także ograniczenie w jak największym stopniu powstałych urazów i ich następstw. To ważne, aby posiąść umiejętność udzielania pierwszej pomocy, dlatego szkoleniami wraz z nauką obsługi defibrylatora objęci zostali uczniowie ostatnich klas, nauczyciele i pracownicy szkół średnich z terenu powiatu. W pierwszym etapie, w czerwcu rozpoczęto szkolenia e-learningowe. Teraz przyszedł czas na zajęcia praktyczne. Warsztaty edukacyjne odbywają się także w przedszkolach i Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Łącznie na ten cel Powiat przeznaczył 10 500,00 zł. Przeszkolonych zostanie w sumie około 800 osób. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion.

Fot. HDK Legion

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *