LEGIONOWSKI. Zostaw liście w ogrodzie dla jeży

2019-11-02 1:34:23

W związku z licznymi uwagami mieszkańców dotyczącymi nadmiernego wygrabiania liści na terenach zieleni osiedlowej Urząd Miasta zaapelował do zarządców osiedli o ograniczenie zakresu tych prac. Wśród suchych liści kryjówkę znajdują jeże


Także właściciele indywidualnych ogrodów powinni zastanowić się nad celowością grabienia wszystkich liści w swoich ogrodach. Szczególnie dotyczy to gruntu wokół drzew i krzewów oraz rabat kwiatowych. Dokładne wygrabianie liści zaleca się jedynie na starannie pielęgnowanych trawnikach poddawanych w sezonie systematycznym zabiegom pielęgnacyjnym. W innych przypadkach dokładne wygrabianie liści powoduje ubożenie trawników i jest szkodliwe dla środowiska. Opadłe liście tworzą naturalną ściółkę wokół drzew i krzewów, ograniczają parowanie wody z gleby, stanowią dodatkową zimową ochronę roślin przed mrozem, a rozkładając się tworzą próchnicę użyźniającą glebę. W suchych liściach zimuje ogromna ilość drobnych bezkręgowców, bardzo ważnych dla ekosystemu terenów zieleni. W bezśnieżne zimy skorzystają z tego również ptaki, znajdujące wśród liści larwy. Wśród suchych liści znajdą zimową kryjówkę jeże. Te pożyteczne zwierzęta zwalczają szkodniki (np. ślimaki). Jak informuje UM Legionowo w naszym mieście na miejskich terenach zieleni wygrabianie liści zostało znacznie ograniczone zgodnie z zaleceniami specjalistów.

red./Um Legionowo

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *