Facebook


LIST CZYTELNIKA Kto wprowadza mieszkańców w błąd?

2018-09-23 11:19:53

Do naszej redakcji wpłynął list jednego z czytelników traktujący o pomyśle przepraw przedstawionym przez prezydenta. Z jego treści wynika, iż mieszkańcy są zawiedzeni postawą prezydenta i osób z nim związanych, którzy zachwalają jego propozycję tunelu na Bukowcu. Zdaniem autora listu, zachwalającymi pomysł prezydenta są osoby, które nie dostały się do rady miasta w poprzedniej kadencji i teraz chcą zyskać w oczach prezydenta. Poniżej przedstawiamy list czytelnika:


Osoby, które w poprzednie kadencji nie zostały radnymi starają się za wszelką cenę zyskać uznanie w oczach prezydenta i na zamówienie swojego politycznego pryncypała tworzą wirtualne listy poparcia.
Przecież to nie kto inny jak prezydent naszego miasta na czerwcowych konsultacjach wmawiał nam mieszkańcom, że kolej nie wyraża zgody na budowę przepraw przez tory w postaci tunelu. Co się takiego stało, że zwrócił się do kolei o budowę tunelu? Czyżby liczył, że ten pomysł upadnie? Dlaczego w takim razie wcześniej się o to nie pytał? Jaki interes miał w tym, aby mieszkańców wprowadzać w błąd? Przecież pierwsza koncepcja budowy tunelu powstała już w 2008 r. Mieszkańcy ulicy Polnej i Kwiatowej byli od dawna przekonywani, że w tym rejonie powstanie tunel. Potwierdzają to również wnioski komisji rozwoju miasta z 2014 r., która to komisja wnosiła taki projekt do budżetu na 2015 r. Jednym z inicjatorów tego wniosku był ówczesny radny Ryszard B. Co się takiego wydarzyło, że ten sam Pan obecnie kandydat na radnego nagle zmienił zdanie i próbuje przeforsować budowę tunelu na wysokości ulicy Roi. Może powodem jest fakt, iż ten sam kandydat mieszka przy ul. Polnej. Taka postawa pokazuje jak będzie dbał o interes mieszkańców całego Bukowca. Myślę iż mieszkańcy już nie raz się nie dali nabrać na ładne słówka i teraz również się nie nabiorą. Dlatego mieszkańcy osiedla Bukowiec mają nadzieję iż prezydent tak jak obiecał na konsultacjach, będzie z nimi rozmawiał i żadna inwestycja nie zostanie zrealizowana, bez wysłuchania głosu mieszkańców rejonów objętych planowanym umiejscowieniem przepraw. Jednocześnie pragną oni wyrazić stanowczy sprzeciw przeciwko wskazywaniu ul. Gen. Bolesława Roi jako miejsca gdzie zostanie wybudowany tunel, bez uprzednich konsultacji z mieszkańcami. Ulica ta jest wąska i budowa w jej rejonie tunelu lub wiaduktu będzie miała negatywny wpływ na przyległą okolicę. Mieszkańcy zamieszkali wzdłuż tej ulicy będą zmuszeni część swoich działek oddać pod przyszłą inwestycję. Na tak okrojonym terenie wybudowanie tunelu jest prawie niemożliwe. Dlaczego więc, wbrew woli mieszkańców forsowana jest koncepcja budowy tunelu w tym rejonie. Prosimy o rozważenie możliwości wybudowania tunelu w innej lokalizacji.
Jesteśmy przekonani, iż ta do tej pory dzielnica miasta zachowa dotychczasowy charakter, a planowane miejskie inwestycje w infrastrukturę drogową nie wpłyną negatywnie na poziom życia mieszkańców.

Dane autora zastrzeżone
do wiadomości redakcji

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *