Facebook


MAZOWSZE. Radioaktywny Ruten-106 nad Polską

2017-10-05 3:20:26

Jak podaje serwis napromieniowani.pl w powietrzu nad Polską wykryto radioaktywny Ruten-106

Radioaktywny ruten-106 wykryto w powietrzu nad Polską i znaczną częścią Europy. Nie wiadomo jakie jest źródło emisji, jednak jedno jest pewne – są to tak śladowe ilości, że nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań. Jak podaje Państwowa Agencja Atomistyki:

Na terenie Europy, w tym w Polsce, wykryto niewielkie ilości izotopu promieniotwórczego ruten-106. Aktualne wskazania krajowych stacji pomiarowych potwierdzają obecność tego izotopu w powietrzu, jednak w ilościach nie mających żadnego wpływu na zdrowie ludzkie.Nie należy podejmować żadnych działań, a w szczególności przyjmować preparatów z jodem. Najwyższe stężenie rutenu wstępnie oznaczone na terenie Polski wynosi 6,4 mBq/m3. Jest to bardzo niewielka ilość. Oznacza to, że człowiek musiałby wdychać powietrze z wykazanym stężeniem rutenu-106 przez okres wielokrotnie przekraczający czas życia ludzi, aby otrzymać roczną dawkę promieniowania jonizującego uznawaną za bezpieczną (tj. 1 milisievert).

Ruten-106 jest izotopem promieniotwórczym używanym w medycynie, np. przy leczeniu nowotworów. Jego obecność w powietrzu wzięła się najprawdopodobniej przez nieprawidłową utylizację, np. spalenie. Mapę z aktualnym poziomem promieniowania nad Polską możecie znaleźć tutaj: http://paa.gov.pl/monitoring.html

Źródło: www.napromieniowani.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *